Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Begroting in één oogopslag Blz. 10  
Inkomsten Blz. 11  
Uitgaven Blz. 12  
Infographic Blz. 13  
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 14  
Programmavisie Blz. 15  
Trends en ontwikkelingen Blz. 16  
Beleidsdocumenten Blz. 17  
Doelstellingen Blz. 18  
Bestuur/Wijkregie Blz. 19  
Bestuur/Wijkregie Blz. 20  
Bestuur/Participatie Blz. 21  
Bestuur/Participatie Blz. 22  
Burgerzaken en dienstverlening Blz. 23  
Burgerzaken en dienstverlening Blz. 24  
Wat mag het kosten? Blz. 25  
Toelichting Blz. 26  
Prestatie-indicatoren Blz. 27  
Programma 2 Veiligheid Blz. 28  
Programmavisie Blz. 29  
Trends en ontwikkelingen Blz. 30  
Beleidsdocumenten Blz. 31  
Doelstellingen Blz. 32  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 33  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 34  
Openbare orde en veiligheid/Jeugdoverlast Blz. 35  
Openbare orde en veiligheid/Jeugdoverlast Blz. 36  
Openbare orde en veiligheid/Drugsgerelateerde zaken Blz. 37  
Openbare orde en veiligheid/Drugsgerelateerde zaken Blz. 38  
Openbare orde en veiligheid/Ondermijning Blz. 39  
Openbare orde en veiligheid/Ondermijning Blz. 40  
Openbare orde en veiligheid/Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur Blz. 41  
Openbare orde en veiligheid/Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur Blz. 42  
Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) Blz. 43  
Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) Blz. 44  
Openbare orde en veiligheid/Evenementen Blz. 45  
Openbare orde en veiligheid/Evenementen Blz. 46  
Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid Blz. 47  
Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid Blz. 48  
Wonen en bouwen/Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Blz. 49  
Wonen en bouwen/Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Blz. 50  
Wonen en bouwen/Huidige VTH-taken Blz. 51  
Wat mag het kosten? Blz. 52  
Toelichting Blz. 53  
Prestatie-indicatoren Blz. 54  
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 55  
Programmavisie Blz. 56  
Trends en ontwikkelingen Blz. 57  
Beleidsdocumenten Blz. 58  
Doelstellingen Blz. 59  
Verkeer en vervoer Blz. 60  
Verkeer en vervoer Blz. 61  
Verkeer en vervoer/Fietsen Blz. 62  
Verkeer en vervoer/Fietsen Blz. 63  
Verkeer en vervoer/Voetganger Blz. 64  
Verkeer en vervoer/Voetganger Blz. 65  
Verkeer en vervoer/Wegen Blz. 66  
Verkeer en vervoer/Wegen Blz. 67  
Parkeren Blz. 68  
Parkeren Blz. 69  
Openbaar vervoer Blz. 70  
Openbaar vervoer Blz. 71  
Wat mag het kosten? Blz. 72  
Toelichting Blz. 73  
Prestatie-indicatoren Blz. 74  
Programma 4 Economische zaken Blz. 75  
Programmavisie Blz. 76  
Trends en ontwikkelingen Blz. 77  
Beleidsdocumenten Blz. 78  
Doelstellingen Blz. 79  
Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid Blz. 80  
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen Blz. 81  
2. Vitale detailhandelsstructuur Blz. 82  
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Blz. 83  
4. Lokaal netwerk Blz. 84  
5. Agro/Foodcluster Blz. 85  
6. Innovatie Blz. 86  
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Blz. 87  
Wat mag het kosten? Blz. 88  
Toelichting Blz. 89  
Prestatie-indicatoren Blz. 90  
Programma 5 Onderwijs Blz. 91  
Programmavisie Blz. 92  
Trends en ontwikkelingen Blz. 93  
Beleidsdocumenten Blz. 94  
Doelstellingen Blz. 95  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 96  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 97  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid) Blz. 98  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid) Blz. 99  
Wat mag het kosten? Blz. 100  
Prestatie-indicatoren Blz. 101  
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 102  
Programmavisie Blz. 103  
Trends en ontwikkelingen Blz. 104  
Beleidsdocumenten Blz. 105  
Doelstellingen Blz. 106  
Sportbeleid en activering Blz. 107  
Sportbeleid en activiering Blz. 108  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 109  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 110  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Cultuur voor iedereen Blz. 111  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Cultuurregisseur Blz. 112  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Uitbreiden partners Koningsplein Blz. 113  
Musea Blz. 114  
Musea Blz. 115  
Cultureel erfgoed Blz. 116  
Cultureel erfgoed Blz. 117  
Media Blz. 118  
Bibliotheek Blz. 119  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 120  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 121  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Speelbeleid Blz. 122  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Groenvisie Blz. 123  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Huys ten Donck Blz. 124  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Regionale samenwerking Blz. 125  
Wat mag het kosten? Blz. 126  
Toelichting Blz. 127  
Prestatie-indicatoren Blz. 128  
Programma 7 Sociaal domein Blz. 129  
Programmavisie Blz. 130  
Trends en ontwikkelingen Blz. 131  
Beleidsdocumenten Blz. 132  
Doelstellingen Blz. 133  
Preventie en welzijn / Welzijn Blz. 134  
Preventie en welzijn / Welzijn Blz. 135  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 136  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 137  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade) Blz. 138  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade) Blz. 139  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Vergunninghouders Blz. 140  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Vergunninghouders Blz. 141  
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen Blz. 142  
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen Blz. 143  
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen/Handhaving Blz. 144  
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen/Handhaving Blz. 145  
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 146  
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 147  
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 148  
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 149  
Preventie en welzijn/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 150  
Preventie en welzijn/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 151  
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 152  
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 153  
Basishulp en -ondersteuning/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 154  
Basishulp en -ondersteuning/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 155  
Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams Blz. 156  
Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 157  
Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 158  
Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 159  
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 160  
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 161  
Basishulp en -ondersteuning / Geëscaleerde zorg 18- Blz. 162  
Basishulp en -ondersteuning / Geëscaleerde zorg 18- Blz. 163  
Maat- en specialistisch werk/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 164  
Maat- en specialistisch werk/Arbeidsparticipatie en begeleide participatie Blz. 165  
Maat- en specialistisch werk/Arbeidsparticipatie en begeleide participatie Blz. 166  
Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18+/Schuldhulpverlening Blz. 167  
Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18+/Schuldhulpverlening Blz. 168  
Wat mag het kosten? Blz. 169  
Toelichting Blz. 170  
Prestatie-indicatoren Blz. 171  
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 172  
Programmavisie Blz. 173  
Trends en ontwikkelingen Blz. 174  
Beleidsdocumenten Blz. 175  
Doelstellingen Blz. 176  
Openbare orde en veiligheid/Dierenwelzijn Blz. 177  
Openbare orde en veiligheid/Dierenwelzijn Blz. 178  
Volksgezondheid Blz. 179  
Volksgezondheid Blz. 180  
Riolering Blz. 181  
Riolering Blz. 182  
Afval Blz. 183  
Afval Blz. 184  
Afval/Doorstart Blz. 185  
Milieubeheer Blz. 186  
Milieubeheer Blz. 187  
Milieubeheer/Klimaatvisie en Uitvoeringsprogramma Blz. 188  
Milieubeheer/Klimaatvisie en Uitvoeringsprogramma Blz. 189  
Milieubeheer/Klimaatverandering Blz. 190  
Milieubeheer/Klimaatverandering Blz. 191  
Wat mag het kosten? Blz. 192  
Toelichting Blz. 193  
Prestatie-indicatoren Blz. 194  
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 195  
Programmavisie Blz. 196  
Trends en ontwikkelingen Blz. 197  
Beleidsdocumenten Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 200  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 201  
Onderwijshuisvesting Blz. 202  
Onderwijshuisvesting Blz. 203  
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 204  
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 205  
Begraafplaatsen Blz. 206  
Begraafplaatsen Blz. 207  
Ruimtelijke ordening Blz. 208  
Ruimtelijke ordening Blz. 209  
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Blz. 210  
Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Blz. 211  
Wonen en bouwen Blz. 212  
Wonen en bouwen Blz. 213  
Wat mag het kosten? Blz. 214  
Toelichting Blz. 215  
Prestatie-indicatoren Blz. 216  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 217  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 218  
Toelichting Blz. 219  
Overige prestatie-indicatoren Blz. 220  
Paragrafen Blz. 221  
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 222  
Inleiding Blz. 223  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 224  
Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen Blz. 225  
Algemene beleidsontwikkelingen Blz. 226  
Tarieven 2021 Blz. 227  
Kwijtscheldingenbeleid Blz. 228  
Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk Blz. 229  
Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten Blz. 230  
Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland Blz. 231  
TEST Blz. 232  
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 233  
Aanleiding en achtergrond Blz. 234  
Risicoprofiel exclusief corona Blz. 235  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 236  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 237  
Ontwikkeling risicoprofiel Blz. 238  
Kengetallen Blz. 239  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 240  
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 241  
Openbare verlichting Blz. 242  
Civiele kunstwerken Blz. 243  
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 244  
Speelvoorzieningen Blz. 245  
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 246  
Riolering Blz. 247  
Waterhuishouding Blz. 248  
Afvalinzameling Blz. 249  
Haven Blz. 250  
Gebouwen Blz. 251  
Paragraaf 4 Financiering Blz. 252  
Doel Blz. 253  
Inleiding Blz. 254  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 255  
Renterisicobeheer Blz. 256  
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 257  
Uitzettingen Blz. 258  
Renteomslag Blz. 259  
Garantstelling Blz. 260  
Relatiebeheer Blz. 261  
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 262  
Bedrijfsvoering Blz. 263  
Bedrijfsvoering Blz. 264  
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 265  
Visie verbonden partijen Blz. 266  
Wijzigingen Blz. 267  
Besteding op de raadsprogramma 's Blz. 268  
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 269  
Doel Blz. 270  
Inleiding Blz. 271  
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s Blz. 272  
Financiële risico's Blz. 273  
Prognose en analyse van de grondexploitaties Blz. 274  
Onderbouwing winstneming of verlies Blz. 275  
Financiële begroting Blz. 276  
Overzicht van baten en lasten Blz. 277  
Overzicht van baten en lasten Blz. 278  
Totaal programma's Blz. 279  
Buiten de programma's Blz. 280  
Saldo - lasten en baten Blz. 281  
Overzicht van reservemutaties Blz. 282  
. Blz. 283  
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 284  
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 285  
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 286  
Bedrag voor onvoorzien Blz. 287  
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 288  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 289  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 290  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 291  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 292  
Toelichting samenvatting van de begroting 2021 - 2024 Blz. 293  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 294  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 295  
Financiële positie Blz. 296  
Meerjarenbalans Blz. 297  
Meerjarenbalans Blz. 298  
EMU-saldo Blz. 299  
Schema EMU-saldo Blz. 300  
Toelichting op EMU-saldo Blz. 301  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 302  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 303  
Overzicht investeringen Blz. 304  
Overzicht investeringen Blz. 305  
Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering Blz. 306  
Financiering Blz. 307  
Financiering Blz. 308  
Stand en verloop van de reserves Blz. 309  
Stand en verloop van de reserves Blz. 310  
Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen) Blz. 311  
Mutaties in de reserves per programma Blz. 312  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 313  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 314  
Toelichting Blz. 315  
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 316  
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 317  
Bijlagen Blz. 318  
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 319  
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 320  
Bijlage 2 Verloop van reserves Blz. 321  
Specificatie verloop reserves Blz. 322  
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 323  
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 324  
Bestemmingsplannen Thema Blz. 325  
Overzicht bestemmingsplannen Blz. 326