Meer
Publicatiedatum: 30-10-2020

Inhoud

Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Begroting in één oogopslag Blz. 7  
Inkomsten Blz. 8  
Uitgaven Blz. 9  
Infographic Blz. 10  
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 11  
Programmavisie Blz. 12  
Trends en ontwikkelingen Blz. 13  
Beleidsdocumenten Blz. 14  
Doelstellingen Blz. 15  
Bestuur/Wijkregie Blz. 16  
Bestuur/Wijkregie Blz. 17  
Bestuur/Participatie Blz. 18  
Bestuur/Participatie Blz. 19  
Burgerzaken en dienstverlening Blz. 20  
Burgerzaken en dienstverlening Blz. 21  
Wat mag het kosten? Blz. 22  
Toelichting Blz. 23  
Prestatie-indicatoren Blz. 24  
Programma 2 Veiligheid Blz. 25  
Programmavisie Blz. 26  
Trends en ontwikkelingen Blz. 27  
Beleidsdocumenten Blz. 28  
Doelstellingen Blz. 29  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 30  
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 31  
Openbare orde en veiligheid/Jeugdoverlast Blz. 32  
Openbare orde en veiligheid/Jeugdoverlast Blz. 33  
Openbare orde en veiligheid/Drugsgerelateerde zaken Blz. 34  
Openbare orde en veiligheid/Drugsgerelateerde zaken Blz. 35  
Openbare orde en veiligheid/Ondermijning Blz. 36  
Openbare orde en veiligheid/Ondermijning Blz. 37  
Openbare orde en veiligheid/Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur Blz. 38  
Openbare orde en veiligheid/Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur Blz. 39  
Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) Blz. 40  
Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) Blz. 41  
Openbare orde en veiligheid/Evenementen Blz. 42  
Openbare orde en veiligheid/Evenementen Blz. 43  
Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid Blz. 44  
Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid Blz. 45  
Wonen en bouwen/Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Blz. 46  
Wonen en bouwen/Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Blz. 47  
Wonen en bouwen/Huidige VTH-taken Blz. 48  
Wat mag het kosten? Blz. 49  
Toelichting Blz. 50  
Prestatie-indicatoren Blz. 51  
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 52  
Programmavisie Blz. 53  
Trends en ontwikkelingen Blz. 54  
Beleidsdocumenten Blz. 55  
Doelstellingen Blz. 56  
Verkeer en vervoer Blz. 57  
Verkeer en vervoer Blz. 58  
Verkeer en vervoer/Fietsen Blz. 59  
Verkeer en vervoer/Fietsen Blz. 60  
Verkeer en vervoer/Voetganger Blz. 61  
Verkeer en vervoer/Voetganger Blz. 62  
Verkeer en vervoer/Wegen Blz. 63  
Verkeer en vervoer/Wegen Blz. 64  
Parkeren Blz. 65  
Parkeren Blz. 66  
Openbaar vervoer Blz. 67  
Openbaar vervoer Blz. 68  
Wat mag het kosten? Blz. 69  
Toelichting Blz. 70  
Prestatie-indicatoren Blz. 71  
Programma 4 Economische zaken Blz. 72  
Programmavisie Blz. 73  
Trends en ontwikkelingen Blz. 74  
Beleidsdocumenten Blz. 75  
Doelstellingen Blz. 76  
Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid Blz. 77  
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen Blz. 78  
2. Vitale detailhandelsstructuur Blz. 79  
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Blz. 80  
4. Lokaal netwerk Blz. 81  
5. Agro/Foodcluster Blz. 82  
6. Innovatie Blz. 83  
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Blz. 84  
Wat mag het kosten? Blz. 85  
Toelichting Blz. 86  
Prestatie-indicatoren Blz. 87  
Programma 5 Onderwijs Blz. 88  
Programmavisie Blz. 89  
Trends en ontwikkelingen Blz. 90  
Beleidsdocumenten Blz. 91  
Doelstellingen Blz. 92  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 93  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 94  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid) Blz. 95  
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid) Blz. 96  
Wat mag het kosten? Blz. 97  
Prestatie-indicatoren Blz. 98  
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 99  
Programmavisie Blz. 100  
Trends en ontwikkelingen Blz. 101  
Beleidsdocumenten Blz. 102  
Doelstellingen Blz. 103  
Sportbeleid en activering Blz. 104  
Sportbeleid en activiering Blz. 105  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 106  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 107  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Cultuur voor iedereen Blz. 108  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Cultuurregisseur Blz. 109  
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Uitbreiden partners Koningsplein Blz. 110  
Musea Blz. 111  
Musea Blz. 112  
Cultureel erfgoed Blz. 113  
Cultureel erfgoed Blz. 114  
Media Blz. 115  
Bibliotheek Blz. 116  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 117  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 118  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Speelbeleid Blz. 119  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Groenvisie Blz. 120  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Huys ten Donck Blz. 121  
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Regionale samenwerking Blz. 122  
Wat mag het kosten? Blz. 123  
Toelichting Blz. 124  
Prestatie-indicatoren Blz. 125  
Programma 7 Sociaal domein Blz. 126  
Programmavisie Blz. 127  
Trends en ontwikkelingen Blz. 128  
Beleidsdocumenten Blz. 129  
Doelstellingen Blz. 130  
Preventie en welzijn / Welzijn Blz. 131  
Preventie en welzijn / Welzijn Blz. 132  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 133  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 134  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade) Blz. 135  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade) Blz. 136  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Vergunninghouders Blz. 137  
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Vergunninghouders Blz. 138  
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen Blz. 139  
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen Blz. 140  
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen/Handhaving Blz. 141  
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen/Handhaving Blz. 142  
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 143  
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 144  
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 145  
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 146  
Preventie en welzijn/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 147  
Preventie en welzijn/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 148  
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 149  
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 150  
Basishulp en -ondersteuning/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 151  
Basishulp en -ondersteuning/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 152  
Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams Blz. 153  
Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 154  
Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 155  
Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 156  
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 157  
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 158  
Basishulp en -ondersteuning / Geëscaleerde zorg 18- Blz. 159  
Basishulp en -ondersteuning / Geëscaleerde zorg 18- Blz. 160  
Maat- en specialistisch werk/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 161  
Maat- en specialistisch werk/Arbeidsparticipatie en begeleide participatie Blz. 162  
Maat- en specialistisch werk/Arbeidsparticipatie en begeleide participatie Blz. 163  
Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18+/Schuldhulpverlening Blz. 164  
Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18+/Schuldhulpverlening Blz. 165  
Wat mag het kosten? Blz. 166  
Toelichting Blz. 167  
Prestatie-indicatoren Blz. 168  
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 169  
Programmavisie Blz. 170  
Trends en ontwikkelingen Blz. 171  
Beleidsdocumenten Blz. 172  
Doelstellingen Blz. 173  
Openbare orde en veiligheid/Dierenwelzijn Blz. 174  
Openbare orde en veiligheid/Dierenwelzijn Blz. 175  
Volksgezondheid Blz. 176  
Volksgezondheid Blz. 177  
Riolering Blz. 178  
Riolering Blz. 179  
Afval Blz. 180  
Afval Blz. 181  
Afval/Doorstart Blz. 182  
Milieubeheer Blz. 183  
Milieubeheer Blz. 184  
Milieubeheer/Klimaatvisie en Uitvoeringsprogramma Blz. 185  
Milieubeheer/Klimaatvisie en Uitvoeringsprogramma Blz. 186  
Milieubeheer/Klimaatverandering Blz. 187  
Milieubeheer/Klimaatverandering Blz. 188  
Wat mag het kosten? Blz. 189  
Toelichting Blz. 190  
Prestatie-indicatoren Blz. 191  
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 192  
Programmavisie Blz. 193  
Trends en ontwikkelingen Blz. 194  
Beleidsdocumenten Blz. 195  
Doelstellingen Blz. 196  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 197  
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 198  
Onderwijshuisvesting Blz. 199  
Onderwijshuisvesting Blz. 200  
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 201  
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 202  
Begraafplaatsen Blz. 203  
Begraafplaatsen Blz. 204  
Ruimtelijke ordening Blz. 205  
Ruimtelijke ordening Blz. 206  
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Blz. 207  
Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Blz. 208  
Wonen en bouwen Blz. 209  
Wonen en bouwen Blz. 210  
Wat mag het kosten? Blz. 211  
Toelichting Blz. 212  
Prestatie-indicatoren Blz. 213  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 214  
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 215  
Toelichting Blz. 216  
Overige prestatie-indicatoren Blz. 217  
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 220  
Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen Blz. 221  
Algemene beleidsontwikkelingen Blz. 222  
Tarieven 2021 Blz. 223  
Kwijtscheldingenbeleid Blz. 224  
Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk Blz. 225  
Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten Blz. 226  
Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland Blz. 227  
TEST Blz. 228  
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 229  
Aanleiding en achtergrond Blz. 230  
Risicoprofiel exclusief corona Blz. 231  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 232  
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 233  
Ontwikkeling risicoprofiel Blz. 234  
Kengetallen Blz. 235  
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 236  
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 237  
Openbare verlichting Blz. 238  
Civiele kunstwerken Blz. 239  
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 240  
Speelvoorzieningen Blz. 241  
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 242  
Riolering Blz. 243  
Waterhuishouding Blz. 244  
Afvalinzameling Blz. 245  
Haven Blz. 246  
Gebouwen Blz. 247  
Paragraaf 4 Financiering Blz. 248  
Doel Blz. 249  
Inleiding Blz. 250  
Rentevisie en rentebeleid Blz. 251  
Renterisicobeheer Blz. 252  
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 253  
Uitzettingen Blz. 254  
Renteomslag Blz. 255  
Garantstelling Blz. 256  
Relatiebeheer Blz. 257  
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 258  
Bedrijfsvoering Blz. 259  
Bedrijfsvoering Blz. 260  
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 261  
Visie verbonden partijen Blz. 262  
Wijzigingen Blz. 263  
Besteding op de raadsprogramma 's Blz. 264  
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 265  
Doel Blz. 266  
Inleiding Blz. 267  
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s Blz. 268  
Financiële risico's Blz. 269  
Prognose en analyse van de grondexploitaties Blz. 270  
Onderbouwing winstneming of verlies Blz. 271  
Overzicht van baten en lasten Blz. 272  
Overzicht van baten en lasten Blz. 273  
Totaal programma's Blz. 274  
Buiten de programma's Blz. 275  
Saldo - lasten en baten Blz. 276  
Overzicht van reservemutaties Blz. 277  
. Blz. 278  
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 279  
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 280  
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 281  
Bedrag voor onvoorzien Blz. 282  
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 283  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 284  
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 285  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 286  
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 287  
Toelichting samenvatting van de begroting 2021 - 2024 Blz. 288  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 289  
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 290  
Financiële positie Blz. 291  
Meerjarenbalans Blz. 292  
Meerjarenbalans Blz. 293  
EMU-saldo Blz. 294  
Schema EMU-saldo Blz. 295  
Toelichting op EMU-saldo Blz. 296  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 297  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 298  
Overzicht investeringen Blz. 299  
Overzicht investeringen Blz. 300  
Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering Blz. 301  
Financiering Blz. 302  
Financiering Blz. 303  
Stand en verloop van de reserves Blz. 304  
Stand en verloop van de reserves Blz. 305  
Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen) Blz. 306  
Mutaties in de reserves per programma Blz. 307  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 308  
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 309  
Toelichting Blz. 310  
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 311  
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 312  
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 313  
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 314  
Bijlage 2 Verloop van reserves Blz. 315  
Specificatie verloop reserves Blz. 316  
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 317  
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 318  
Bestemmingsplannen Thema Blz. 319  
Overzicht bestemmingsplannen Blz. 320