Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
Leeswijzer Blz. 6
Begroting in één oogopslag Blz. 7
Inkomsten Blz. 8
Uitgaven Blz. 9
Infographic Blz. 10
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Blz. 11
Programmavisie Blz. 12
Trends en ontwikkelingen Blz. 13
Beleidsdocumenten Blz. 14
Doelstellingen Blz. 15
Bestuur/Wijkregie Blz. 16
Bestuur/Wijkregie Blz. 17
Bestuur/Participatie Blz. 18
Bestuur/Participatie Blz. 19
Burgerzaken en dienstverlening Blz. 20
Burgerzaken en dienstverlening Blz. 21
Wat mag het kosten? Blz. 22
Toelichting Blz. 23
Prestatie-indicatoren Blz. 24
Programma 2 Veiligheid Blz. 25
Programmavisie Blz. 26
Trends en ontwikkelingen Blz. 27
Beleidsdocumenten Blz. 28
Doelstellingen Blz. 29
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 30
Crisisbeheersing en brandweer Blz. 31
Openbare orde en veiligheid/Jeugdoverlast Blz. 32
Openbare orde en veiligheid/Jeugdoverlast Blz. 33
Openbare orde en veiligheid/Drugsgerelateerde zaken Blz. 34
Openbare orde en veiligheid/Drugsgerelateerde zaken Blz. 35
Openbare orde en veiligheid/Ondermijning Blz. 36
Openbare orde en veiligheid/Ondermijning Blz. 37
Openbare orde en veiligheid/Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur Blz. 38
Openbare orde en veiligheid/Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur Blz. 39
Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) Blz. 40
Openbare orde en veiligheid/Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) Blz. 41
Openbare orde en veiligheid/Evenementen Blz. 42
Openbare orde en veiligheid/Evenementen Blz. 43
Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid Blz. 44
Openbare orde en veiligheid/Senioren en Veiligheid Blz. 45
Wonen en bouwen/Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Blz. 46
Wonen en bouwen/Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Blz. 47
Wonen en bouwen/Huidige VTH-taken Blz. 48
Wat mag het kosten? Blz. 49
Toelichting Blz. 50
Prestatie-indicatoren Blz. 51
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Blz. 52
Programmavisie Blz. 53
Trends en ontwikkelingen Blz. 54
Beleidsdocumenten Blz. 55
Doelstellingen Blz. 56
Verkeer en vervoer Blz. 57
Verkeer en vervoer Blz. 58
Verkeer en vervoer/Fietsen Blz. 59
Verkeer en vervoer/Fietsen Blz. 60
Verkeer en vervoer/Voetganger Blz. 61
Verkeer en vervoer/Voetganger Blz. 62
Verkeer en vervoer/Wegen Blz. 63
Verkeer en vervoer/Wegen Blz. 64
Parkeren Blz. 65
Parkeren Blz. 66
Openbaar vervoer Blz. 67
Openbaar vervoer Blz. 68
Wat mag het kosten? Blz. 69
Toelichting Blz. 70
Prestatie-indicatoren Blz. 71
Programma 4 Economische zaken Blz. 72
Programmavisie Blz. 73
Trends en ontwikkelingen Blz. 74
Beleidsdocumenten Blz. 75
Doelstellingen Blz. 76
Zeven economische speerpunten in de notitie Economisch Beleid Blz. 77
1. Vitale en veilige bedrijventerreinen Blz. 78
2. Vitale detailhandelsstructuur Blz. 79
3. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven Blz. 80
4. Lokaal netwerk Blz. 81
5. Agro/Foodcluster Blz. 82
6. Innovatie Blz. 83
7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs Blz. 84
Wat mag het kosten? Blz. 85
Toelichting Blz. 86
Prestatie-indicatoren Blz. 87
Programma 5 Onderwijs Blz. 88
Programmavisie Blz. 89
Trends en ontwikkelingen Blz. 90
Beleidsdocumenten Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 93
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 94
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid) Blz. 95
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken/Volwasseneneducatie (bevordering basisvaardigheden en bestrijding laaggeletterdheid) Blz. 96
Wat mag het kosten? Blz. 97
Prestatie-indicatoren Blz. 98
Programma 6 Cultuur, sport en groen Blz. 99
Programmavisie Blz. 100
Trends en ontwikkelingen Blz. 101
Beleidsdocumenten Blz. 102
Doelstellingen Blz. 103
Sportbeleid en activering Blz. 104
Sportbeleid en activiering Blz. 105
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 106
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 107
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Cultuur voor iedereen Blz. 108
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Cultuurregisseur Blz. 109
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie/Uitbreiden partners Koningsplein Blz. 110
Musea Blz. 111
Musea Blz. 112
Cultureel erfgoed Blz. 113
Cultureel erfgoed Blz. 114
Media Blz. 115
Bibliotheek Blz. 116
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 117
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Blz. 118
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Speelbeleid Blz. 119
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Groenvisie Blz. 120
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Huys ten Donck Blz. 121
Openbaar groen en (openlucht)recreatie/Regionale samenwerking Blz. 122
Wat mag het kosten? Blz. 123
Toelichting Blz. 124
Prestatie-indicatoren Blz. 125
Programma 7 Sociaal domein Blz. 126
Programmavisie Blz. 127
Trends en ontwikkelingen Blz. 128
Beleidsdocumenten Blz. 129
Doelstellingen Blz. 130
Preventie en welzijn / Welzijn Blz. 131
Preventie en welzijn / Welzijn Blz. 132
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 133
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 134
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade) Blz. 135
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Ontwikkelingssamenwerking (Fairtrade) Blz. 136
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Vergunninghouders Blz. 137
Preventie en welzijn / Samenkracht en burgerparticipatie/Vergunninghouders Blz. 138
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen Blz. 139
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen Blz. 140
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen/Handhaving Blz. 141
Preventie en welzijn/Inkomensregelingen/Handhaving Blz. 142
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 143
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 144
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 145
Preventie en welzijn/Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 146
Preventie en welzijn/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 147
Preventie en welzijn/Geëscaleerde zorg 18+ Blz. 148
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 149
Preventie en welzijn / Volksgezondheid Blz. 150
Basishulp en -ondersteuning/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 151
Basishulp en -ondersteuning/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 152
Basishulp en -ondersteuning / Wijkteams Blz. 153
Basishulp en -ondersteuning/Wijkteams Blz. 154
Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 155
Basishulp en -ondersteuning/Inkomensregelingen Blz. 156
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 157
Basishulp en -ondersteuning / Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Blz. 158
Basishulp en -ondersteuning / Geëscaleerde zorg 18- Blz. 159
Basishulp en -ondersteuning / Geëscaleerde zorg 18- Blz. 160
Maat- en specialistisch werk/Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Blz. 161
Maat- en specialistisch werk/Arbeidsparticipatie en begeleide participatie Blz. 162
Maat- en specialistisch werk/Arbeidsparticipatie en begeleide participatie Blz. 163
Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18+/Schuldhulpverlening Blz. 164
Maat- en specialistisch werk/ Maatwerkdienstverlening 18+/Schuldhulpverlening Blz. 165
Wat mag het kosten? Blz. 166
Toelichting Blz. 167
Prestatie-indicatoren Blz. 168
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Blz. 169
Programmavisie Blz. 170
Trends en ontwikkelingen Blz. 171
Beleidsdocumenten Blz. 172
Doelstellingen Blz. 173
Openbare orde en veiligheid/Dierenwelzijn Blz. 174
Openbare orde en veiligheid/Dierenwelzijn Blz. 175
Volksgezondheid Blz. 176
Volksgezondheid Blz. 177
Riolering Blz. 178
Riolering Blz. 179
Afval Blz. 180
Afval Blz. 181
Afval/Doorstart Blz. 182
Milieubeheer Blz. 183
Milieubeheer Blz. 184
Milieubeheer/Klimaatvisie en Uitvoeringsprogramma Blz. 185
Milieubeheer/Klimaatvisie en Uitvoeringsprogramma Blz. 186
Milieubeheer/Klimaatverandering Blz. 187
Milieubeheer/Klimaatverandering Blz. 188
Wat mag het kosten? Blz. 189
Toelichting Blz. 190
Prestatie-indicatoren Blz. 191
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Blz. 192
Programmavisie Blz. 193
Trends en ontwikkelingen Blz. 194
Beleidsdocumenten Blz. 195
Doelstellingen Blz. 196
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 197
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 198
Onderwijshuisvesting Blz. 199
Onderwijshuisvesting Blz. 200
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 201
Accommodaties (inclusief sport) Blz. 202
Begraafplaatsen Blz. 203
Begraafplaatsen Blz. 204
Ruimtelijke ordening Blz. 205
Ruimtelijke ordening Blz. 206
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) Blz. 207
Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Blz. 208
Wonen en bouwen Blz. 209
Wonen en bouwen Blz. 210
Wat mag het kosten? Blz. 211
Toelichting Blz. 212
Prestatie-indicatoren Blz. 213
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 214
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Blz. 215
Toelichting Blz. 216
Overige prestatie-indicatoren Blz. 217
Paragrafen Blz. 218
Paragraaf 1 Lokale heffingen Blz. 219
Inleiding Blz. 220
Algemene uitgangspunten lokale heffingen Blz. 221
Overzicht geraamde belastingen en lokale heffingen Blz. 222
Algemene beleidsontwikkelingen Blz. 223
Tarieven 2021 Blz. 224
Kwijtscheldingenbeleid Blz. 225
Woonlasten (lokale lastendruk) Ridderkerk Blz. 226
Ridderkerk ten opzichte van buurgemeenten Blz. 227
Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland Blz. 228
TEST Blz. 229
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 230
Aanleiding en achtergrond Blz. 231
Risicoprofiel exclusief corona Blz. 232
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 233
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 234
Ontwikkeling risicoprofiel Blz. 235
Kengetallen Blz. 236
Conclusie over huidig risicoprofiel Blz. 237
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 238
Openbare verlichting Blz. 239
Civiele kunstwerken Blz. 240
Openbaar groen, inclusief recreatiegebieden Blz. 241
Speelvoorzieningen Blz. 242
Wegen, fiets- en voetpaden (verhardingen) Blz. 243
Riolering Blz. 244
Waterhuishouding Blz. 245
Afvalinzameling Blz. 246
Haven Blz. 247
Gebouwen Blz. 248
Paragraaf 4 Financiering Blz. 249
Doel Blz. 250
Inleiding Blz. 251
Rentevisie en rentebeleid Blz. 252
Renterisicobeheer Blz. 253
De liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte Blz. 254
Uitzettingen Blz. 255
Renteomslag Blz. 256
Garantstelling Blz. 257
Relatiebeheer Blz. 258
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering Blz. 259
Bedrijfsvoering Blz. 260
Bedrijfsvoering Blz. 261
Paragraaf 6 Verbonden partijen Blz. 262
Visie verbonden partijen Blz. 263
Wijzigingen Blz. 264
Besteding op de raadsprogramma 's Blz. 265
Paragraaf 7 Grondbeleid Blz. 266
Doel Blz. 267
Inleiding Blz. 268
Visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen uit de programma’s Blz. 269
Financiële risico's Blz. 270
Prognose en analyse van de grondexploitaties Blz. 271
Onderbouwing winstneming of verlies Blz. 272
Financiële begroting Blz. 273
Overzicht van baten en lasten Blz. 274
Overzicht van baten en lasten Blz. 275
Totaal programma's Blz. 276
Buiten de programma's Blz. 277
Saldo - lasten en baten Blz. 278
Overzicht van reservemutaties Blz. 279
. Blz. 280
Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen Blz. 281
Overzicht van de kosten van overhead Blz. 282
Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 283
Bedrag voor onvoorzien Blz. 284
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 285
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 286
Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd Blz. 287
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 288
Samenvatting en analyse op hoofdlijnen Blz. 289
Toelichting samenvatting van de begroting 2021 - 2024 Blz. 290
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 291
Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties Blz. 292
Financiële positie Blz. 293
Meerjarenbalans Blz. 294
Meerjarenbalans Blz. 295
EMU-saldo Blz. 296
Schema EMU-saldo Blz. 297
Toelichting op EMU-saldo Blz. 298
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 299
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 300
Overzicht investeringen Blz. 301
Overzicht investeringen Blz. 302
Overzicht investeringen direct ten laste van de voorziening riolering Blz. 303
Financiering Blz. 304
Financiering Blz. 305
Stand en verloop van de reserves Blz. 306
Stand en verloop van de reserves Blz. 307
Mutaties in de algemene reserve (eigen vermogen) Blz. 308
Mutaties in de reserves per programma Blz. 309
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 310
Stand en verloop van de voorzieningen Blz. 311
Toelichting Blz. 312
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 313
Overzicht ramingen per taakveld Blz. 314
Bijlagen Blz. 315
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 316
Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies Blz. 317
Bijlage 2 Verloop van reserves Blz. 318
Specificatie verloop reserves Blz. 319
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 320
Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte Blz. 321
Bestemmingsplannen Thema Blz. 322
Overzicht bestemmingsplannen Blz. 323
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap