Bijlage 2 Verloop van reserves

Specificatie verloop reserves

Omschrijving bkw 1-1-2020 storting 2020 onttrekking 2020 resultaat 2019 bkw 1-1-2021 storting 2021 onttrek-king 2021 bkw 1-1-2022 storting 2022 onttrek-king 2022 bkw 1-1-2023 storting 2023 onttrek-king 2023 bkw 1-1-2024 storting 2024 onttrek-king 2024 bkw 31-12-2024
Algemene reserves
Algemene reserve 29.781.700 46.053.700 4.738.100 944.900 72.209.300 34.179.600 32.754.400 32.316.900 31.966.900
Algemene reserve 167.100
Algemene reserve 230.700 825.200
Algemene reserve 95.800
Algemene reserve 950.000
Algemene reserve 65.000 75.000
Algemene reserve 10.000
Algemene reserve 37.500
Algemene reserve 1.200.000
Algemene reserve 50.000
Algemene reserve 1.200.000
Algemene reserve 4.000.000
Algemene reserve 63.100
Algemene reserve 75.000
Algemene reserve 6.940.100
Algemene reserve 22.500.000
Algemene reserve 612.500 525.000 437.500 350.000
Totaal algemene reserve 29.781.700 46.053.700 4.738.100 1.112.000 72.209.300 0 38.029.700 34.179.600 0 1.425.200 32.754.400 0 437.500 32.316.900 0 350.000 31.966.900
Onderhoudsreserves
Baggeren haven 82.800 32.700 115.500 982.700 1.098.200 32.700 1.130.900 32.700 1.163.600 32.700 1.196.300
Verhardingen 5.903.500 1.007.400 1.622.100 5.288.800 1.073.600 1.672.400 4.690.000 985.900 1.583.000 4.092.900 1.098.900 1.630.800 3.561.000 1.071.800 1.233.000 3.399.800
Groot onderhoud sportaccommodaties 1.511.700 250.000 534.000 1.227.700 250.000 220.500 1.257.200 250.000 359.600 1.147.600 250.000 359.600 1.038.000 250.000 359.600 928.400
Groot onderhoud gebouwen 3.030.300 479.700 1.224.300 2.285.700 492.100 214.200 2.563.600 492.100 815.600 2.240.100 512.100 359.500 2.392.700 512.100 1.059.400 1.845.400
Openbare verlichting 830.600 178.700 253.600 755.700 178.700 253.600 680.800 178.700 253.600 605.900 178.700 253.600 531.000 178.700 253.600 456.100
Watergangen 167.100 -167.100 0 0 0 0 0
Speelterreinen 166.700 73.800 47.900 192.600 73.800 31.300 235.100 73.800 28.800 280.100 73.800 28.800 325.100 73.800 28.800 370.100
Totaal onderhoudsreserves 11.692.700 2.022.300 3.681.900 -167.100 9.866.000 3.050.900 2.392.000 10.524.900 2.013.200 3.040.600 9.497.500 2.146.200 2.632.300 9.011.400 2.119.100 2.934.400 8.196.100
Overige bestemmingsreserves
Overstapplaats deltapoort 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000
Omgevingslawaai 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900
Beeldende kunst 68.000 67.900 4.600 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Innovatiefonds sociaal domein 920.500 100.000 820.500 100.000 720.500 720.500 720.500 720.500
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000
Landschapstafel 330.000 12.000 60.000 378.000 13.900 364.100 13.900 350.200 13.900 336.300 13.900 322.400
Integraal Accommodatie Plan 1.929.300 426.200 1.503.100 10.000 1.493.100 175.000 1.318.100 1.318.100 1.318.100
Welzijns- en sportbeleid Facet 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000 266.000
Nieuw Reijerwaard 0 0 0 75.800 75.800 478.800 554.600 478.800 1.033.400
Klimaatgelden 0 240.000 240.000 4.000.000 1.000.000 3.240.000 1.000.000 2.240.000 1.000.000 1.240.000 1.000.000 240.000
Groenvisie 0 0 1.200.000 300.000 900.000 300.000 600.000 300.000 300.000 300.000 0
Vpb lasten uit grondexploitaties 305.200 288.000 199.000 216.200 216.000 200 200 200 200
Totaal bestemmingsreserves 5.976.900 0 894.100 503.600 5.586.400 5.200.000 1.639.900 9.146.500 75.800 1.488.900 7.733.400 478.800 1.313.900 6.898.300 478.800 1.313.900 6.063.200
Kapitaallastenreserves
Kapitaallasten (herwaardering) 483.000 40.700 442.300 37.200 405.100 37.200 367.900 37.200 330.700 37.200 293.500
Uitbreiding Vredehof 199.900 33.300 166.600 33.300 133.300 33.300 100.000 33.300 66.700 33.300 33.400
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 146.200 11.300 134.900 11.200 123.700 11.200 112.500 11.200 101.300 11.200 90.100
Begraafplaats Vredehof 127.000 7.100 119.900 7.000 112.900 7.000 105.900 7.000 98.900 7.000 91.900
Rouwcentrum 107.300 15.300 92.000 15.400 76.600 15.300 61.300 15.300 46.000 15.300 30.700
Herbouw de Piramide 324.800 12.000 312.800 12.000 300.800 12.100 288.700 12.100 276.600 12.100 264.500
Ds. Kerstenschool gebouw 454.200 14.200 440.000 14.700 425.300 14.700 410.600 14.700 395.900 14.700 381.200
Kunstgrasveld Rijsoord 34.700 6.800 27.900 5.800 22.100 5.800 16.300 5.800 10.500 5.800 4.700
Parkeergarage gemeentehuis 2.394.200 53.500 2.340.700 55.200 2.285.500 55.900 2.229.600 56.600 2.173.000 57.300 2.115.700
Jongerencentrum PC Hooftstraat 689.600 89.900 599.700 71.500 528.200 71.500 456.700 71.500 385.200 71.500 313.700
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat 31.600 2.900 28.700 2.900 25.800 2.900 22.900 2.900 20.000 2.900 17.100
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 82.400 18.800 63.600 18.800 44.800 18.700 26.100 18.700 7.400 7.400 0
Uitbreiding Farelcollege 239.000 7.500 231.500 7.500 224.000 7.400 216.600 7.400 209.200 7.400 201.800
Fietsverharding Rijksstraatweg 3.000 150.700 7.700 146.000 95.800 241.800 4.900 236.900 4.900 232.000 4.900 227.100
Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. 56.800 39.000 10.600 85.200 10.600 74.600 10.600 64.000 10.600 53.400 10.600 42.800
Geluidsred.R'dmseweg Drievl 15.500 281.700 297.200 15.300 281.900 15.300 266.600 15.300 251.300 15.300 236.000
Geluidsscherm West A15/A16 0 1.050.000 1.050.000 230.700 1.280.700 825.200 2.105.900 57.000 2.048.900 57.000 1.991.900
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 315.000 61.200 18.800 357.400 19.300 338.100 19.300 318.800 19.300 299.500 19.300 280.200
Toekomstige investeringen 0 0 22.500.000 22.500.000 1.000.000 21.500.000 1.000.000 20.500.000 1.000.000 19.500.000
Overrente 0 0 6.940.100 1.107.900 5.832.200 997.500 4.834.700 887.100 3.947.600 776.700 3.170.900
Totaal kapitaallastenreserves 5.704.200 1.582.600 350.400 0 6.936.400 29.766.600 1.445.600 35.257.400 825.200 2.340.600 33.742.000 0 2.287.900 31.454.100 0 2.166.900 29.287.200
Totaal reserves 53.155.500 49.658.600 9.664.500 1.448.500 94.598.100 38.017.500 43.507.200 89.108.400 2.914.200 8.295.300 83.727.300 2.625.000 6.671.600 79.680.700 2.597.900 6.765.200 75.513.400