Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een toelichting op de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de begroting 2020 van de GR BAR-organisatie.
De bijdrage aan onze organisatie voor de bedrijfsvoering ziet er, als gevolg van de begroting 2020 van de GR BAR-organisatie, als volgt uit:

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Bijdrage GR BAR 30.604.800 30.464.700 30.214.600 30.236.100

Deze bedragen zijn inclusief mutaties die ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 van de BAR-organisatie nog niet bekend waren (onder andere de Cao-gevolgen en de claim vanuit de BAR-organisatie t.b.v. bedrijfsvoering Sociaal Domein.)