Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte

Bijlage 4 Lopende ontwikkelingen Ruimte

Plattegrond met lopende ontwikkelingen in de ruimte van Ridderkerk

Bestemmingsplannen Thema

Legenda bij plattegrond

Overzicht bestemmingsplannen

Overzicht thematische ruimtelijke plannen (indicatief)
Naam thema Te herzien en gepland in 2020 Overig te herzien Bestaand (rood gemarkeerde plannen zijn ouder dan 10 jaar) Vastgesteld op Opmerkingen
Thema Centrum
BP Centrum Oost deels BP bedrijventerrein Donkersloot-Zuid 5 maart 1984 Eerst gebiedsvisie, dan bestemmingsplan.
BP Noordenweg Westmolendijk + 1e herziening 18 november 1991
BP de Gieterij 28 januari 2001
PBP havenstraat zuid- Gieterijstraat 21 januari 2010
deels BV Centrum 17 oktober 2013
BP P.C. Hooftstraat en omgeving deels BP Noordenweg Westmolendijk + 1e herziening 18 november 1991 Uitvoering van de gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving wordt gerealiseerd via een project.
- - BP Centrum 22 mei 2017 Vanwege het Centrumplan Ridderkerk kan aanpassing van het bestemming gewenst zijn.
Thema Groen-Recreatie
BP Groen-Recreatie deels BP Landelijk Gebied Zuid 25 maart 1991 Geldt alleen voor een klein stukje waaraan bij BP Waalbos goedkeuring is onthouden.
BP Waalbos 26 juni 2008
BP Natuurgebied Crezeepolder 27 november 2008
BP Donckse Velden 24 maart 2011
PBP Ontwikkelingen Reyerpark 12 september 2013
BV Oosterpark en Snelwegen 12 december 2013
deels BP Buitengebied 21 mei 2015
Thema Rivieroevers
BP Rivieroevers Slikkerveer BP Slikkerveer Rivieroevers 9 oktober 2008 Eerst gebiedsvisie, dan bestemmingsplan
- - BP Bolnes Maasoevers Oost 4 juli 2013
Thema Bedrijventerrein
OP Donkersloot (pilot) BP Donkersloot 1 februari 2007
deels BV Ringdijk - De Woude 24 maart 2014
BP Veren Ambacht BP Veren Ambacht 19 oktober 1998 Eerst gebiedsvisie, dan bestemmingsplan.
UP Veren Ambacht 1e uitw. 31 augustus 1999
UP Veren Ambacht 2e uitw. 7 december 1999
- - BP Cornelisland (30 mei 2013) + exploitatieplan 30 mei 2013
- - IP Nieuw-Reijerwaard 26 juni 2013
Thema Woongebied
BP Woongebied Paraplu-BP horecabeleid 16 juli 2001
BP Ridderkerk West 5 juli 2007 Herstructureringsplannen van Woonvisie worden geregeld met een projectbestemmingfsplan.
BP Slikkerveer 5 juni 2008
BV Ridderkerk Zuid 12 september 2013 Uitvoeringsprojecten van de gebiedsvisie Plein Oost e.o. worden geregeld met een projectbestemmingsplan.
deels BV Ringdijk - De Woude 24 maart 2014
PBP Centrum Noord-Oost 27 mei 2014
PBP Driehoek Het Zand BP Het Zand 26 mei 1990 Geldt alleen nog voor de locatie Driehoek-Het Zand (project).
- - BP Veren Ambacht 19 oktober 1998 Alleen woningen Rijksstraatweg.
- - BV Rijsoord 12 september 2013
- - BP Bolnes 24 januari 2012
- - BP Oostendam 28 november 2013
- - BP Het Zand en De Gorzen 28 november 2013
Thema Snelwegen
- - BV Oosterpark en Snelwegen 12 december 2013
Thema Buitengebied
- - BP Buitengebied 21 mei 2015 Behalve gebied Bolnes-Zuid