Overzicht van baten en lasten

Totaal programma's

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Bestuur en (overheids)participatie
Lasten -5.163.100 -5.014.200 -4.930.700 -4.851.300
Baten 1.223.500 1.115.100 1.064.600 963.600
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie -3.939.600 -3.899.100 -3.866.100 -3.887.700
2 Veiligheid
Lasten -3.772.900 -3.797.500 -3.788.300 -3.788.700
Baten 1.284.400 984.400 984.400 984.400
Totaal 2 Veiligheid -2.488.500 -2.813.100 -2.803.900 -2.804.300
3 Verkeer, vervoer en wegen
Lasten -8.672.600 -8.889.800 -9.114.300 -9.062.300
Baten 519.700 452.900 452.500 452.500
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen -8.152.900 -8.436.900 -8.661.800 -8.609.800
4 Economische zaken
Lasten -1.803.300 -1.625.700 -1.653.600 -1.603.700
Baten 1.256.600 1.152.000 1.152.000 1.152.000
Totaal 4 Economische zaken -546.700 -473.700 -501.600 -451.700
5 Onderwijs
Lasten -1.882.700 -1.883.200 -1.881.900 -1.882.100
Baten 573.900 573.900 573.900 573.900
Totaal 5 Onderwijs -1.308.800 -1.309.300 -1.308.000 -1.308.200
6 Cultuur, sport en groen
Lasten -8.689.000 -8.682.600 -8.716.600 -8.750.400
Baten 27.100 27.100 27.100 27.100
Totaal 6 Cultuur, sport en groen -8.661.900 -8.655.500 -8.689.500 -8.723.300
7 Sociaal domein
Lasten -46.830.300 -46.526.600 -46.159.600 -46.166.900
Baten 12.662.000 12.693.000 12.684.000 12.684.000
Totaal 7 Sociaal domein -34.168.300 -33.833.600 -33.475.600 -33.482.900
8 Gezondheid en duurzaamheid
Lasten -11.246.200 -10.836.200 -10.848.100 -10.799.700
Baten 11.594.000 11.437.900 11.446.400 11.395.400
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 347.800 601.700 598.300 595.700
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Lasten -22.461.300 -13.956.800 -9.541.100 -10.049.100
Baten 16.631.000 8.568.900 3.096.500 3.114.600
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk -5.830.300 -5.387.900 -6.444.600 -6.934.500

Buiten de programma's

Exploitatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
0.4:Overhead
Lasten -14.454.900 -14.007.200 -14.171.900 -14.020.300
Baten 512.000 417.500 417.500 403.900
Totaal 0.4:Overhead -13.942.900 -13.589.700 -13.754.400 -13.616.400
0.5:Treasury
Lasten -357.200 -485.100 -372.500 -242.000
Baten 1.454.700 1.452.900 1.442.000 1.441.500
Totaal 0.5:Treasury 1.097.500 967.800 1.069.500 1.199.500
0.61:OZB woningen
Lasten -425.800 -427.000 -423.600 -424.300
Baten 5.917.800 5.917.800 5.917.800 5.917.800
Totaal 0.61:OZB woningen 5.492.000 5.490.800 5.494.200 5.493.500
0.62:OZB niet-woningen
Lasten -239.000 -239.700 -237.700 -238.100
Baten 4.293.400 4.669.400 5.547.400 6.213.400
Totaal 0.62:OZB niet-woningen 4.054.400 4.429.700 5.309.700 5.975.300
0.63:Parkeerbelasting
Baten 407.200 407.200 407.200 407.200
Totaal 0.63:Parkeerbelasting 407.200 407.200 407.200 407.200
0.64:Belastingen overig
Lasten -93.500 -93.500 -93.500 -93.500
Baten 176.100 146.100 146.100 146.100
Totaal 0.64:Belastingen overig 82.600 52.600 52.600 52.600
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Baten 65.086.600 65.585.500 65.885.600 66.739.300
Totaal 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 65.086.600 65.585.500 65.885.600 66.739.300
0.8:Overige baten en lasten
Lasten 30.000 30.000 30.000 30.000
Baten 3.800 3.800 3.800 3.800
Totaal 0.8:Overige baten en lasten 33.800 33.800 33.800 33.800
0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten -258.200 -63.900 -63.700 -63.700
Totaal 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) -258.200 -63.900 -63.700 -63.700

Saldo - lasten en baten

Saldo - Lasten en baten Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Overzicht van reservemutaties

Reservemutaties Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Bestuur en (overheids)participatie
Onttrekkingen 250.500 225.500 0 0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie 250.500 225.500 0 0
13 Buiten programma's
Onttrekkingen 194.400 0 0 0
Totaal 13 Buiten programma's 194.400 0 0 0
3 Verkeer, vervoer en wegen
Onttrekkingen 1.954.100 2.005.200 1.916.500 1.965.100
Stortingen -1.203.500 -1.269.700 -1.182.000 -1.295.000
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen 750.600 735.500 734.500 670.100
6 Cultuur, sport en groen
Onttrekkingen 147.900 31.300 28.800 28.800
Stortingen -73.800 -73.800 -73.800 -73.800
Totaal 6 Cultuur, sport en groen 74.100 -42.500 -45.000 -45.000
7 Sociaal domein
Onttrekkingen 50.000 50.000 0 0
Totaal 7 Sociaal domein 50.000 50.000 0 0
8 Gezondheid en duurzaamheid
Onttrekkingen 280.600 10.600 10.600 10.600
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 280.600 10.600 10.600 10.600
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Onttrekkingen 2.032.000 756.500 1.423.800 967.600
Stortingen -693.600 -693.600 -769.400 -1.172.400
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk 1.338.400 62.900 654.400 -204.800
Begrotingssaldi Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023