Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies

Bijlage 2 Overzicht te verstrekken subsidies

Bijlage 2 overzicht te verstrekken subsidies
Omschrijving Raming 2020
Cultuur, sport en groen
Openbare Bibliotheek 1.424.700
Culturele vorming 10.500
Muziekschool 643.200
Emancipatie 22.600
Kunstobjecten / Beeldende vorming 29.800
Amateurkunst 40.600
Initiatiefsubsidies 47.800
Musea 18.200
Evenementen / volksfeesten 27.100
Sport 30.700
Sociaal domein
Lokaal preventief Jeugd 182.300
Jeugd- en jongerenwerk (overig) 37.400
Jeugdgezondheidszorg 1.127.200
Ouderenwerk 78.300
Maatschappelijk werk 81.800
Vluchtelingenwerk 67.500
Ontwikkelingssamenwerking 17.300
Gezondheid en duurzaamheid
Volksgezondheid 2.900
Totaal subsidies 3.889.900