Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies

Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies

Subsidie verlener Lopende subsidie Bedrag Subsidiejaar
Ministerie van BZK Regeling reductie energiegebruik 999.360 2020-2021
Provincie Zuid Holland / Metropoolregio Snelfietsroute F 15 Ridderkerk 936.252 2018-2020
Provincie Zuid Holland / Metropoolregio R'dam Den Haag Ringdijk 163.000 2019
Metropoolregio R'dam Den Haag Ringdijk 163.000 2019
Provincie Zuid Holland / Metropoolregio R'dam Den Haag Pruimendijk-oostendam 147.013 2019
Nedvang Bijdrage extra aanpak zwerfafval 2013-2022 p/j € 1,19 per inw. 53.513 2013-2022
Nedvang Bijdrage extra aanpak zwerfafval 2013-2017 eenmalig 56.809 2013-2017
Min. van Infrastructuur en Milieu Voorbereidings subsidie sanering verkeerslawaai, Koninginneweg 9.850 2014
Min. van Infrastructuur en Milieu Voorbereidings subsidie sanering verkeerslawaai, Rijkstraatweg 1 19.730 2014
Min. van Infrastructuur en Milieu Voorbereidings subsidie sanering verkeerslawaai, Rijkstraatweg 2 13.464 2014
Min. van Infrastructuur en Milieu Voorbereidings subsidie sanering verkeerslawaai, Rijkstraatweg 3 4.730 2014
Min. van Infrastructuur en Milieu Voorbereidings subsidie sanering verkeerslawaai, Rijnsingel 4.970 2014
Min. van Infrastructuur en Milieu Voorbereidings subsidie sanering verkeerslawaai, Vlietlaan 1 29.900 2014
Min. van Infrastructuur en Milieu Voorbereidings subsidie sanering verkeerslawaai, Vlietlaan 2 23.100 2014
Min. van Infrastructuur en Milieu Uitvoerings subsidie sanering verkeerslawaai, Sportlaan 2.500 2018
Min. van Infrastructuur en Milieu Uitvoerings subsidie sanering verkeerslawaai Rijnsingel 13.420 2018
Metropoolregio R'dam Den Haag Fietspad Ringdijk 148.500 2020
Landschapstafel IJsselmonde Subsidie de Nes 163.500 2019
Landschapstafel IJsselmonde Subsidie brug naar de Nes 27.500 2020
Landschapstafel IJsselmonde Subsidie Waalvisie Ridderkerk 225.520 2018
Metropoolregio R'dam Den Haag Buurtbus 601 (Ridderkerk de Schans - Barendrecht NS) 99.167 2018 (ged), 2019, 2020
Metropoolregio R'dam Den Haag Buurtbus 601 (Ridderkerk west - Barendrecht Centrum) 99.167 2019 (ged), 2019, 2020
Metropoolregio R'dam Den Haag Buurtbus 603 604(Barendrecht) 46.667 2019 (ged), 2020
Metropoolregio R'dam Den Haag Buurtbus 601 (Ridderkerk de Schans - Barendrecht NS) 35.000 2021
Metropoolregio R'dam Den Haag Buurtbus 601 (Ridderkerk west - Barendrecht Centrum) 35.000 2021
Metropoolregio R'dam Den Haag Buurtbus 603 604(Barendrecht) 35.000 2021
Provincie Zuid Holland Driehoeksveer 20.000 2021
Provincie Zuid Holland Groen doet goed. Intern genaamd "Ridderkerk naar Buiten" 50.000 2019-2020
Metropoolregio R'dam Den Haag Fietspaden Rijksstraatweg fase 1 en 2 Ridderkerk (F15) 165.500 2020
Metropoolregio R'dam Den Haag Fietspaden Verbindingsweg Ridderkerk 71.500 2020
Provincie Zuid Holland F!5 Ridderkerk aanvullend - Pruimendijk 605.000 2020
Provincie Zuid Holland F!5 Ridderkerk aanvullend - Rijksstraatweg fase 3 288.000 2020
Landschapstafel F15 Ridderkerk - Pruimendijk 100.000 2020
Totaal 4.855.632
Subsidie verlener Afgeronde subsidie Bedrag Subsidiejaar
Landschapstafel IJsselmonde Opstellen Waalvisie 33.000 2016
Landschapstafel Ringdijk 62.750 2019
Totaal 95.750