Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte

Plattegrond met lopende ontwikkelingen in de ruimte van Ridderkerk

Bestemmingsplannen Thema

Legenda bij plattegrond

Overzicht bestemmingsplannen

Overzicht thematische ruimtelijke plannen (indicatief)
Naam thema Te herzien en gepland in 2022 Overig te herzien Bestaand Vastgesteld op Opmerkingen
Thema Centrum
OP Centrum Oost deels BP bedrijventerrein Donkersloot-Zuid 5 maart 1984 Eerst gebiedsvisie + PlanMER, dan omgevingsplan of procedure op basis van marktinitiatieven.
BP Noordenweg Westmolendijk + 1e herziening 18 november 1991
BP de Gieterij 28 januari 2001
PBP havenstraat zuid- Gieterijstraat 21 januari 2010
PBP Havenstraat fase 2 30 juni 2016
OP P.C. Hooftstraat en omgeving deels BP Noordenweg Westmolendijk + 1e herziening 18 november 1991 Eerst besluitvorming over het masterplan, dan dan omgevingsplan of procedure op basis van marktinitiatieven.
deels BV Centrum 17 oktober 2013
deels BV Ridderkerk Zuid 12 september 2013
PBP Centrum Noord-Oost 27 mei 2014
BP Centrum 22 mei 2017
Thema Groen-Recreatie
OP Groen-Recreatie BP Waalbos 26 juni 2008
BP Natuurgebied Crezeepolder 27 november 2008
deels BP Donckse Velden 24 maart 2011
deels BP Het Zand en De Gorzen (Gaat om het gebied De Gorzen) 28 november 2013
deels BV Oosterpark en Snelwegen (Gaat alleen om Oosterpark) 12 december 2013
PBP Sportpark Reijerpark 4 juli 2017
Thema Rivieroevers
- OP Rivieroevers BP Slikkerveer Rivieroevers 9 oktober 2008 Eerst gebiedsvisie + PlanMER, dan omgevingsplan of procedure op basis van marktinitiatieven.
deels BP Donckse Velden 24 maart 2011
deels BP Bolnes 24 januari 2012
BP Bolnes Maasoevers Oost 4 juli 2013
Thema Bedrijventerrein
pilot-OP Donkersloot BP Donkersloot 1 februari 2007
deels BV Woude 24 maart 2014
OP Veren Ambacht BP Veren Ambacht 19 oktober 1998 Actualisatie afstemmen op ontwikkeling Dutch Fresh Port en het daar aan gekoppelde plan van aanpak.
UP Veren Ambacht 1e uitw. 31 augustus 1999
UP Veren Ambacht 2e uitw. 7 december 1999
- - BP Cornelisland (30 mei 2013) + exploitatieplan 30 mei 2013
- - PIP Nieuw-Reijerwaard 26 juni 2013
Thema Woongebied
BP Woongebied Paraplu-BP horecabeleid 16 juli 2001
BP Ridderkerk West 5 juli 2007
BP Slikkerveer 5 juni 2008
deels BV Ridderkerk Zuid 12 september 2013
deels BV Woude 24 maart 2014
Naam thema Te herzien en gepland in 2022 Overig te herzien Bestaand Vastgesteld op Opmerkingen
Thema Woongebied - - BP Veren Ambacht (Gaat alleen om de woningen aan de Rijksstraatweg en de boomgaard) 19 oktober 1998
- - BV Rijsoord 12 september 2013
- - deels BP Bolnes 24 januari 2012
- - BP Oostendam 28 november 2013
- - BP Het Zand en De Gorzen 28 november 2013
BP Driehoek Het Zand 10 december 2020
Thema Snelwegen
- - deels BV Oosterpark en Snelwegen (Gaat alleen om snelwegen) 12 december 2013
Thema Buitengebied
- - BP Buitengebied 21 mei 2015
Afkortingen
Bestemmingsplan (BP)
Omgevingsplan (OP)
Beheersverordening (BV)
Wijzigingsplan (WP)
Provinciaal inpassingsplan (PIP)
Projectbestemmingsplan (PBP)