Begroting in één oogopslag

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
1 Bestuur en (overheids)participatie
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie -4.360.200 -3.479.100 -3.501.700 -3.552.400 -3.542.500
2 Veiligheid
Totaal 2 Veiligheid -2.421.800 -2.680.200 -2.710.200 -2.735.400 -2.736.200
3 Verkeer, vervoer en wegen
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen -6.212.200 -7.352.600 -8.606.300 -9.029.200 -9.535.700
4 Economische zaken
Totaal 4 Economische zaken -765.700 -507.500 -444.000 -430.100 -428.300
5 Onderwijs
Totaal 5 Onderwijs -1.364.500 -1.334.900 -1.294.000 -1.104.000 -1.065.000
6 Cultuur, sport en groen
Totaal 6 Cultuur, sport en groen -8.247.300 -8.378.100 -8.297.800 -8.291.000 -8.339.900
7 Sociaal domein
Totaal 7 Sociaal domein -40.762.500 -42.259.300 -40.914.700 -40.226.800 -40.126.000
8 Gezondheid en duurzaamheid
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 221.400 668.100 500.400 390.000 340.600
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk -6.793.300 -7.934.800 -9.380.600 -9.143.300 -9.327.200
13 Buiten programma's
Totaal 13 Buiten programma's 69.447.900 75.112.600 74.432.700 74.323.600 75.257.400

Inkomsten

Taartdiagram totale herkomst middelen

Uitgaven

Infographic