Bijlage 2 Verloop van reserves

Omschrijving bkw 1-1-2021 storting 2021 onttrekking 2021 resultaat 2020 bkw 1-1-2022 storting 2022 onttrekking 2022 bkw 1-1-2023 storting 2023 onttrekking 2023 bkw 1-1-2024 storting 2024 onttrekking 2024 bkw 1-1-2025 storting 2025 onttrekking 2025 bkw 31-12-2025
Algemene reserves
Algemene reserve 74.748.900 0 40.990.900 -1.341.500 32.416.500 0 1.600.000 30.816.500 0 437.500 30.379.000 0 350.000 30.029.000 0 262.500 29.766.500
Totaal algemene reserve 74.748.900 0 40.990.900 -1.341.500 32.416.500 0 1.600.000 30.816.500 0 437.500 30.379.000 0 350.000 30.029.000 0 262.500 29.766.500
Onderhoudsreserves
Baggeren haven 84.200 982.700 450.000 616.900 32.700 649.600 32.700 682.300 32.700 715.000 32.700 747.700
Verhardingen 5.534.100 1.066.400 1.798.900 4.801.600 983.700 1.560.800 4.224.500 1.096.700 1.608.600 3.712.600 1.069.600 1.210.800 3.571.400 1.069.600 1.210.800 3.430.200
Groot onderhoud sportaccommodaties 1.756.300 250.000 673.700 1.332.600 250.000 309.600 1.273.000 250.000 309.600 1.213.400 250.000 309.600 1.153.800 250.000 309.600 1.094.200
Groot onderhoud gebouwen 3.296.400 492.100 985.400 2.803.100 492.100 815.600 2.479.600 512.100 359.500 2.632.200 512.100 1.059.400 2.084.900 512.100 1.059.400 1.537.600
Totaal onderhoudsreserves 10.671.000 2.791.200 3.908.000 0 9.554.200 1.758.500 2.686.000 8.626.700 1.891.500 2.277.700 8.240.500 1.864.400 2.579.800 7.525.100 1.864.400 2.579.800 6.809.700
Overige bestemmingsreserves
Beeldende kunst 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
Innovatiefonds sociaal domein 848.200 130.000 718.200 1.000.000 306.000 1.412.200 371.000 1.041.200 246.000 795.200 246.000 549.200
Ondergronds brengen hoogspanningsleiding 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000
Waalvisie 390.000 13.900 376.100 376.100 376.100 376.100 376.100
Actualisatie Integraal Accommodatie Plan 1.354.900 89.000 1.265.900 388.000 877.900 877.900 877.900 877.900
Vpb grondexploitaties 438.900 438.900 0 0 0 0 0
Nieuw Reijerwaard 0 0 75.800 75.800 478.800 554.600 478.800 1.033.400 478.800 1.512.200
Bodemonderzoek Wooncompas 450.000 111.000 339.000 339.000 339.000 339.000 339.000
Klimaatgelden 240.000 4.000.000 1.000.000 3.240.000 1.000.000 2.240.000 1.000.000 1.240.000 1.000.000 240.000 240.000
Groenvisie 0 1.200.000 300.000 900.000 300.000 600.000 300.000 300.000 300.000 0 0
Bestemming afvalstoffenheffing 0 2.700.000 1.440.200 1.259.800 984.100 275.700 232.000 43.700 43.700 43.700
Totaal bestemmingsreserves 4.606.800 7.900.000 3.523.000 0 8.983.800 1.075.800 2.978.100 7.081.500 478.800 1.903.000 5.657.300 478.800 1.546.000 4.590.100 478.800 246.000 4.822.900
Afschrijvingsreserves
Kapitaallasten (herwaardering) 442.300 37.200 405.100 37.200 367.900 37.200 330.700 37.200 293.500 37.200 256.300
Uitbreiding Vredehof 166.600 33.300 133.300 33.300 100.000 33.300 66.700 33.300 33.400 33.400 0
Bouw Voorn 10 - WAC Drievliet 134.900 11.200 123.700 11.200 112.500 11.200 101.300 11.200 90.100 11.200 78.900
Begraafplaats Vredehof 120.000 7.000 113.000 7.000 106.000 7.000 99.000 7.000 92.000 7.000 85.000
Rouwcentrum 92.000 15.400 76.600 15.300 61.300 15.300 46.000 15.300 30.700 15.300 15.400
Herbouw de Piramide 312.800 12.000 300.800 12.100 288.700 12.100 276.600 12.100 264.500 12.100 252.400
Ds. Kerstenschool gebouw 439.600 14.700 424.900 14.700 410.200 14.700 395.500 14.700 380.800 14.700 366.100
Kunstgrasveld Rijsoord 28.900 5.800 23.100 5.800 17.300 5.800 11.500 5.800 5.700 5.700 0
Parkeergarage gemeentehuis 2.339.700 55.200 2.284.500 57.700 2.226.800 58.400 2.168.400 59.000 2.109.400 59.700 2.049.700
Jongerencentrum PC Hooftstraat 599.700 71.500 528.200 71.500 456.700 71.500 385.200 71.500 313.700 71.500 242.200
Fietsroute Molensteeg, Benedenrijweg, St. Jorisstraat 28.700 2.900 25.800 2.900 22.900 2.900 20.000 2.900 17.100 2.900 14.200
Blok- en buurtspeelterreinen 2010, 2011 63.700 18.800 44.900 18.700 26.200 18.700 7.500 7.400 100 100 0
Uitbreiding Farelcollege 231.600 7.500 224.100 7.400 216.700 7.400 209.300 7.400 201.900 7.400 194.500
Snelfietsroute F15 (Vh Fietsverharding Rijksstraatweg) 98.800 98.800 4.900 93.900 4.900 89.000 4.900 84.100 4.900 79.200
Perm. Lucht- geluidmeetp. Nw Reijw. 85.100 10.600 74.500 10.600 63.900 10.600 53.300 10.600 42.700 10.600 32.100
Geluidswal Drievliet (Vh Geluidsred.R'dmseweg Drievl) 297.200 2.800 15.300 284.700 15.300 269.400 15.300 254.100 15.300 238.800 15.300 223.500
Geluidsscherm West A15/A16 1.050.000 1.050.000 1.050.000 57.000 993.000 57.000 936.000 57.000 879.000
Bereikbaarheid sportpark Reijerpark 376.200 9.800 19.300 366.700 19.300 347.400 19.300 328.100 19.300 308.800 19.300 289.500
Toekomstige investeringen 0 22.500.000 22.500.000 1.000.000 21.500.000 1.000.000 20.500.000 1.000.000 19.500.000 1.000.000 18.500.000
"Overrente" 0 6.940.100 1.107.900 5.832.200 997.500 4.834.700 887.100 3.947.600 776.700 3.170.900 666.300 2.504.600
Totaal afschrijvingsreserves 6.907.800 29.452.700 1.445.600 0 34.914.900 0 2.342.400 32.572.500 0 2.289.700 30.282.800 0 2.168.600 28.114.200 0 2.051.600 26.062.600
Totaal reserves 96.934.500 40.143.900 49.867.500 -1.341.500 85.869.400 2.834.300 9.606.500 79.097.200 2.370.300 6.907.900 74.559.600 2.343.200 6.644.400 70.258.400 2.343.200 5.139.900 67.461.700