Overzicht van lasten en baten

.

Overzicht van baten en lasten - gerealiseerd resultaat
Programma Begroting 2019 Begroting na wijziging Rekening 2019 Verschil
1 Bestuur en (overheids)participatie
Lasten -4.732.400 -5.891.000 -5.661.500 229.500
Baten 605.600 1.341.900 1.315.300 -26.600
Saldo Bestuur en (overheids)participatie -4.126.800 -4.549.100 -4.346.200 202.900
2 Veiligheid
Lasten -3.136.800 -3.357.400 -3.170.400 187.000
Baten 1.003.400 1.226.500 1.374.900 148.400
Saldo Veiligheid -2.133.400 -2.130.900 -1.795.500 335.400
3 Verkeer, vervoer en wegen
Lasten -7.403.100 -8.201.900 -7.471.800 730.100
Baten 453.500 477.100 525.600 48.500
Saldo Verkeer, vervoer en wegen -6.949.600 -7.724.800 -6.946.200 778.600
4 Economische zaken
Lasten -1.400.500 -1.492.900 -1.741.900 -249.000
Baten 1.408.300 1.230.400 1.501.400 271.000
Saldo Economische zaken 7.800 -262.500 -240.500 22.000
5 Onderwijs
Lasten -3.783.800 -4.586.300 -4.094.900 491.400
Baten 573.900 1.307.700 755.500 -552.200
Saldo Onderwijs -3.209.900 -3.278.600 -3.339.400 -60.800
6 Cultuur, sport en groen
Lasten -11.705.100 -13.482.300 -12.776.300 706.000
Baten 1.397.200 1.592.700 1.673.800 81.100
Saldo Cultuur, sport en groen -10.307.900 -11.889.600 -11.102.500 787.100
7 Jeugd
Lasten -14.517.600 -15.278.100 -15.645.700 -367.600
Saldo Jeugd -14.517.600 -15.278.100 -15.645.700 -367.600
8 Welzijn en zorg
Lasten -12.340.400 -14.350.800 -14.438.400 -87.600
Baten 669.600 794.600 515.800 -278.800
Saldo Welzijn en zorg -11.670.800 -13.556.200 -13.922.600 -366.400
9 Werk
Lasten -17.964.600 -18.077.800 -18.700.400 -622.600
Baten 11.999.200 12.096.600 12.106.800 10.200
Saldo Werk -5.965.400 -5.981.200 -6.593.600 -612.400
10 Gezondheid en duurzaamheid
Lasten -11.474.300 -14.508.700 -12.200.200 2.308.500
Baten 11.903.400 12.128.300 10.505.200 -1.623.100
Saldo Gezondheid en duurzaamheid 429.100 -2.380.400 -1.695.000 685.400
11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten -20.217.000 -31.262.300 -24.650.400 6.611.900
Baten 18.025.600 30.059.100 28.569.300 -1.489.800
Saldo Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -2.191.400 -1.203.200 3.918.900 5.122.100
12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Lasten -853.000 -1.034.700 -931.900 102.800
Baten 83.900 83.900 88.600 4.700
Saldo Financiering en algemene dekkingsmiddelen -769.100 -950.800 -843.300 107.500
Buiten de programma 's
Lasten:
Overhead -14.077.300 -14.885.800 -14.872.400 13.400
Treasury -175.800 -1.336.600 -1.909.100 -572.500
Onvoorzien -50.000 -50.000 50.000
Vennootschapsbelasting (VpB) -247.000 -841.400 -706.400 135.000
Totaal lasten -14.550.100 -17.113.800 -17.487.900 -374.100
Baten:
Overhead 478.000 597.000 227.600 -369.400
Treasury 1.527.100 2.687.900 2.768.500 80.600
OZB woningen 5.341.800 5.701.800 5.745.000 43.200
OZB niet-woningen 4.167.900 4.357.900 4.401.000 43.100
Parkeerbelasting 407.200 407.200 398.700 -8.500
Belastingen overig 96.000 96.000 94.600 -1.400
Algemene uitkering en overige uitkeringen gem fonds 61.362.100 63.111.100 62.776.000 -335.100
Overige baten en lasten 40.000 40.000
Totaal baten 73.380.100 76.958.900 76.451.400 -507.500
Totaal lasten -124.078.700 -148.638.000 -138.971.700 9.666.300
Totaal baten 121.503.700 139.297.700 135.383.600 -3.914.100
Saldo van baten en lasten excl. reservemutaties (A) -2.575.000 -9.340.300 -3.588.100 5.752.200
Reservemutaties per programma
Programma Begroting 2019 Begroting na wijziging Rekening 2019 Verschil
1 Bestuur en (overheids)participatie
Onttrekkingen 1.220.100 2.160.400 1.862.700 -297.700
Saldo Bestuur en (overheids)participatie 1.220.100 2.160.400 1.862.700 -297.700
2 Veiligheid
Onttrekkingen 0 58.500 0 -58.500
Saldo Veiligheid 0 58.500 0 -58.500
3 Verkeer, vervoer en wegen
Stortingen -1.318.700 -1.571.500 -1.289.800 281.700
Onttrekkingen 1.704.500 1.812.900 1.533.300 -279.600
Saldo Verkeer, vervoer en wegen 385.800 241.400 243.500 2.100
4 Economische zaken
Stortingen -443.600 -443.600 -443.600 0
Onttrekkingen 683.900 1.108.500 411.800 -696.700
Saldo Economische zaken 240.300 664.900 -31.800 -696.700
5 Onderwijs
Onttrekkingen 33.700 33.700 34.200 500
Saldo Onderwijs 33.700 33.700 34.200 500
6 Cultuur, sport en groen
Stortingen -323.800 -612.000 -605.000 7.000
Onttrekkingen 644.900 1.797.900 1.034.900 -763.000
Saldo Cultuur, sport en groen 321.100 1.185.900 429.900 -756.000
7 Jeugd
Stortingen 0 -118.200 -184.800 -66.600
Onttrekkingen 11.300 11.300 77.800 66.500
Saldo Jeugd 11.300 -106.900 -107.000 -100
8 Welzijn en zorg
Onttrekkingen 90.000 187.500 187.400 -100
Saldo Welzijn en zorg 90.000 187.500 187.400 -100
9 Werk
Onttrekkingen 0 70.200 70.200 0
Saldo Werk 0 70.200 70.200 0
10 Gezondheid en duurzaamheid
Onttrekkingen 127.400 1.496.200 1.213.700 -282.500
Saldo Gezondheid en duurzaamheid 127.400 1.496.200 1.213.700 -282.500
11 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onttrekkingen 4.700 346.600 31.500 -315.100
Saldo Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 4.700 346.600 31.500 -315.100
12 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Onttrekkingen 939.700 1.456.100 1.345.300 -110.800
Saldo Financiering en algemene dekkingsmiddelen 939.700 1.456.100 1.345.300 -110.800
Totaal stortingen alle programma's -2.086.100 -2.745.300 -2.523.200 222.100
Totaal onttrekkingen alle programma's 5.460.200 10.539.800 7.802.800 -2.737.000
Saldo van reserves (B) 3.374.100 7.794.500 5.279.600 -2.514.900
Gerealiseerd resultaat (A+B) 799.100 -1.545.800 1.691.500 3.237.300