Bijlage taakvelden

Inleiding

De gemeente is verplicht in de jaarrekening een bijlage taakvelden op te nemen.

Het totaaloverzicht van de lasten en baten per taakveld omvat dezelfde totaalbedragen als opgenomen in het jaarverslag.

Overzicht

Taakveld Omschrijving taakveld Lasten en baten Begroting na wijziging Rekening 2019
0.1 Bestuur Lasten -3.752.900,00 -4.027.500,00
Baten 736.900,00 697.100,00
Totaal 0.1 Saldo -3.016.000,00 -3.330.400,00
0.2 Burgerzaken Lasten -2.343.700,00 -1.955.900,00
Baten 605.600,00 618.500,00
Totaal 0.2 Saldo -1.738.100,00 -1.337.400,00
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten -1.893.900,00 -1.673.000,00
Baten 1.042.600,00 1.062.800,00
Totaal 0.3 Saldo -851.300,00 -610.200,00
0.4 Overhead Lasten -15.124.300,00 -14.872.400,00
Baten 597.000,00 227.600,00
Totaal 0.4 Saldo -14.527.300,00 -14.644.800,00
0.5 Treasury Lasten -1.336.600,00 -2.158.800,00
Baten 2.687.900,00 2.768.500,00
Totaal 0.5 Saldo 1.351.300,00 609.700,00
0.61 OZB woningen Lasten -475.100,00 -411.600,00
Baten 5.701.800,00 5.744.900,00
Totaal 0.61 Saldo 5.226.700,00 5.333.300,00
0.62 OZB niet-woningen Lasten -215.700,00 -203.300,00
Baten 4.357.900,00 4.401.000,00
Totaal 0.62 Saldo 4.142.200,00 4.197.700,00
0.63 Parkeerbelasting Lasten 0,00 -100,00
Baten 407.200,00 398.800,00
Totaal 0.63 Saldo 407.200,00 398.700,00
0.64 Belastingen overig Lasten -93.500,00 -65.700,00
Baten 176.100,00 181.900,00
Totaal 0.64 Saldo 82.600,00 116.200,00
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Baten 63.111.100,00 62.776.000,00
Totaal 0.7 Saldo 63.111.100,00 62.776.000,00
0.8 Overige baten en lasten Lasten -70.800,00 -75.900,00
Baten 24.600,00 117.200,00
Totaal 0.8 Saldo -46.200,00 41.300,00
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten -853.300,00 -708.000,00
Totaal 0.9 Saldo -853.300,00 -708.000,00
0.10 Mutaties reserves Lasten -2.745.300,00 -2.523.200,00
Baten 10.539.800,00 7.802.800,00
Totaal 0.10 Saldo 7.794.500,00 5.279.600,00
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten -2.049.800,00 -2.058.100,00
Totaal 1.1 Saldo -2.049.800,00 -2.058.100,00
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten -1.216.900,00 -1.015.500,00
Baten 49.200,00 23.500,00
Totaal 1.2 Saldo -1.167.700,00 -992.000,00
2.1 Verkeer en vervoer Lasten -7.205.200,00 -6.456.500,00
Baten 210.600,00 176.600,00
Totaal 2.1 Saldo -6.994.600,00 -6.279.900,00
2.2 Parkeren Lasten -198.400,00 -233.400,00
Baten 0,00 25.200,00
Totaal 2.2 Saldo -198.400,00 -208.200,00
2.4 Economische havens en waterwegen Lasten -526.300,00 -561.500,00
Baten 158.800,00 181.500,00
Totaal 2.4 Saldo -367.500,00 -380.000,00
2.5 Openbaar vervoer Lasten -487.300,00 -438.800,00
Baten 107.700,00 142.300,00
Totaal 2.5 Saldo -379.600,00 -296.500,00
3.1 Economische ontwikkeling Lasten -278.500,00 -408.100,00
Baten 0,00 186.200,00
Totaal 3.1 Saldo -278.500,00 -221.900,00
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten -20.937.700,00 -19.077.500,00
Baten 20.900.200,00 24.139.500,00
Totaal 3.2 Saldo -37.500,00 5.062.000,00
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten -12.700,00 -8.300,00
Baten 283.000,00 281.400,00
Totaal 3.3 Saldo 270.300,00 273.100,00
4.1 Openbaar basisonderwijs Lasten -233.800,00 -162.000,00
Totaal 4.1 Saldo -233.800,00 -162.000,00
4.2 Onderwijshuisvesting Lasten -1.970.300,00 -2.027.600,00
Baten 0,00 46.800,00
Totaal 4.2 Saldo -1.970.300,00 -1.980.800,00
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Lasten -2.874.000,00 -2.327.500,00
Baten 1.307.700,00 708.800,00
Totaal 4.3 Saldo -1.566.300,00 -1.618.700,00
5.1 Sportbeleid en activering Lasten -1.177.700,00 -1.142.900,00
Totaal 5.1 Saldo -1.177.700,00 -1.142.900,00
5.2 Sportaccommodaties Lasten -3.847.100,00 -3.526.800,00
Baten 1.378.200,00 1.435.400,00
Totaal 5.2 Saldo -2.468.900,00 -2.091.400,00
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten -1.023.600,00 -890.900,00
Totaal 5.3 Saldo -1.023.600,00 -890.900,00
5.4 Musea Lasten -126.400,00 -107.300,00
Totaal 5.4 Saldo -126.400,00 -107.300,00
5.5 Cultureel erfgoed Lasten -259.000,00 -246.300,00
Totaal 5.5 Saldo -259.000,00 -246.300,00
5.6 Media Lasten -1.424.700,00 -1.432.000,00
Totaal 5.6 Saldo -1.424.700,00 -1.432.000,00
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten -4.696.900,00 -4.675.800,00
Baten 42.100,00 59.200,00
Totaal 5.7 Saldo -4.654.800,00 -4.616.600,00
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Lasten -4.393.400,00 -4.257.700,00
Baten 82.000,00 39.300,00
Totaal 6.1 Saldo -4.311.400,00 -4.218.400,00
6.2 Wijkteams Lasten -2.925.700,00 -2.845.600,00
Totaal 6.2 Saldo -2.925.700,00 -2.845.600,00
6.3 Inkomensregelingen Lasten -15.868.600,00 -16.267.100,00
Baten 12.401.600,00 12.150.400,00
Totaal 6.3 Saldo -3.467.000,00 -4.116.700,00
6.4 Begeleide participatie Lasten -345.700,00 -77.100,00
Totaal 6.4 Saldo -345.700,00 -77.100,00
6.5 Arbeidsparticipatie Lasten -1.867.000,00 -2.138.200,00
Baten 0,00 4.300,00
Totaal 6.5 Saldo -1.867.000,00 -2.133.900,00
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Lasten -1.912.500,00 -1.875.900,00
Baten 9.700,00 12.000,00
Totaal 6.6 Saldo -1.902.800,00 -1.863.900,00
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten -9.091.700,00 -9.572.200,00
Baten 397.900,00 416.600,00
Totaal 6.71 Saldo -8.693.800,00 -9.155.600,00
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Lasten -7.351.500,00 -7.907.400,00
Totaal 6.72 Saldo -7.351.500,00 -7.907.400,00
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten -154.800,00 -158.400,00
Totaal 6.81 Saldo -154.800,00 -158.400,00
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Lasten -1.887.100,00 -1.839.600,00
Totaal 6.82 Saldo -1.887.100,00 -1.839.600,00
7.1 Volksgezondheid Lasten -1.634.300,00 -1.607.500,00
Totaal 7.1 Saldo -1.634.300,00 -1.607.500,00
7.2 Riolering Lasten -3.916.000,00 -2.610.400,00
Baten 5.058.500,00 3.799.300,00
Totaal 7.2 Saldo 1.142.500,00 1.188.900,00
7.3 Afval Lasten -5.379.800,00 -5.120.700,00
Baten 5.649.700,00 5.297.200,00
Totaal 7.3 Saldo 269.900,00 176.500,00
7.4 Milieubeheer Lasten -1.752.200,00 -1.487.300,00
Baten 41.200,00 21.900,00
Totaal 7.4 Saldo -1.711.000,00 -1.465.400,00
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Lasten -1.632.900,00 -1.551.700,00
Baten 1.374.100,00 1.389.600,00
Totaal 7.5 Saldo -258.800,00 -162.100,00
8.1 Ruimtelijke ordening Lasten -1.899.100,00 -1.636.200,00
Baten 300.400,00 615.600,00
Totaal 8.1 Saldo -1.598.700,00 -1.020.600,00
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten -8.831.800,00 -4.113.200,00
Baten 8.840.200,00 3.841.900,00
Totaal 8.2 Saldo 8.400,00 -271.300,00
8.3 Wonen en bouwen Lasten -1.087.800,00 -956.800,00
Baten 1.256.200,00 1.395.100,00
Totaal 8.3 Saldo 168.400,00 438.300,00
Eindtotaal -1.545.800,00 1.691.500,00