Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
7.1 Volksgezondheid -432.400
Locaties vaccineren corona, exploitatiekosten voor prik-locatie in Sporthal De Wissel. (doorbelasting naar GGD Rotterdam). BN -600.000
7.2 Riolering -4.653.300
Lagere-/hogere (2022) toevoeging aan de voorziening vervanging riolering BN 100.000 -300.000
7.4 Milieubeheer -2.653.400
Herziening verkeerstellingen, geluidsbelastingkaarten en basisemissiekaarten en Actieplan geluid BN -40.000 -60.000 -15.000
Dekking opstellen/herziening Geleidsbelastingskaarten, Actieplan Geluid, Bodemkwaliteitskaarten en Actieplan Luchtkwaliteit BN 40.000 60.000 15.000
8.1 Ruimtelijk ordening
De raad heeft op 6 juli 2021 besloten om € 50.000 budget beschikbaar te stellen ten behoeve van advies en onderzoek. RB -50.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -20.300 0
Totaal mutaties Lasten -570.300 -300.000 0 0 0
Baten
7.1 Volksgezondheid 0
Locaties vaccineren corona, doorbelasting exploitatiekosten voor prik-locatie in Sporthal De Wissel naar GGD Rotterdam. BN 600.000
7.2 Riolering 5.651.700
Door de lagere-/hogere (2022) toevoeging aan de voorziening vervanging riolering is de onttrekking aan de voorziening beklemde middelen riolering ook lager/hoger (2022). BN -100.000 300.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 2.600
Totaal mutaties Baten 502.600 300.000 0 0 0
Totaal mutaties Baten en Lasten -67.700 0 0 0 0
Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid -67.700 0 0 0 0

Toelichtingen

Toelichting 7.1 Volksgezondheid

Onderwerpen

Toelichting 7.2 Riolering

Onderwerpen

Toelichting 7.4 Milieubeheer

Onderwerpen

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening

Onderwerpen