Financiële samenvatting

Incidentele baten en lasten en structureel saldo

De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2021 tot en met 2024 de volgende financiële effecten:

2021 2022 2023 2024 2025
Begrotingssaldo na 1e Tussenrapportage 2021 -1.258.200 -66.100 -447.900 69.000 730.300
Mutaties in de Programmabegroting 2022 1.920.300 231.700 132.400 -233.100
Begrotingssaldo na Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 -1.258.200 1.854.200 -216.200 201.400 497.200
Uitkomst 2e Tussenrapportage 2021 2.775.800 2.636.800 2.047.500 2.180.600 2.444.500
Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2021 1.517.600 4.491.000 1.831.300 2.382.000 2.941.700
Structureel begrotingssaldo 2021 2022 2023 2024 2025
Structurele saldo na 1e Tussenrapportage 2021 en na Programmabegroting 2022 -2.251.000 3.039.000 1.708.000 1.948.600 2.331.900
Structurele mutaties in 2e Tussenrapportage 2021 3.216.400 2.756.800 2.047.500 2.180.600 2.444.500
Structurele Begrotingssaldo na 2e Tussenrapportage 2021 965.400 5.795.800 3.755.500 4.129.200 4.776.400