Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
2.1:Verkeer en vervoer -7.399.000
Hoger budget voor dagelijks onderhoud wegen vanuit weginspecties -50.000
Hoger budget voor schades aan gemeente-eigendommen -25.000
Kosten als gevolg van 2 sinkholes achter damwand Werfkade/Ankerplaats. -90.000
Doorschuiven uitvoeringsbudget mobiliteitsplan naar 2022 50.000 -50.000
Inhuurkosten ter bestrijding van zwerfafval -75.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -26.900 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
Totaal mutaties Lasten -216.900 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700
Baten
2.1:Verkeer en vervoer 1.175.400
Hogere degeneratievergoeding 2021 50.000
Totaal mutaties Baten 50.000 0 0 0 0
Totaal mutaties Baten en Lasten -166.900 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen -166.900 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700