Programma 6 Cultuur, sport en groen

BN/RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
5.6 Media -1.191.000
Bibliotheek, advieskosten over de signing+creëren gemeenschappelijke identiteit -50.000
Subtotaal mutaties Lasten -50.000 0 0 0 0
Saldo diverse mutaties < € 25.000
Totaal mutaties Baten en Lasten 0 -50.000 0 0 0 0
Totaal mutaties Cultuur, sport en groen -50.000 0 0 0 0