Overzicht investeringen

Nr. Investeringen Totaal beschikbaar gesteld krediet Investeringen begin 2021 1e TURAP 2021 2e TURAP 2021 Geraamde uitgaven 2021 Werkelijke uitgaven 2021 Restant geraamde uitgaven 2021 Doorgescho-ven naar 2022 e.v.
Gemeente App 76.200 61.300 61.300 51.400 9.900
Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis 36.800 0 36.800 36.800 0 36.800
subtotaal programma 1 bestuur en participatie 113.000 61.300 36.800 0 98.100 51.400 46.700 0
1 Fietshighway Lagendijk 465.100 340.700 90.000 -30.000 400.700 301.100 99.600
2 VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 65.700 27.100 -27.100 0 0 0 27.100
3 VRI Industrieweg-Rotterdamseweg 67.500 21.400 -21.400 0 0 0 21.400
4 VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg 159.600 85.900 -85.900 0 0 0 85.900
5 Snelfietsroute F15 Ijsselmonde 2.097.500 0 578.000 -214.000 364.000 208.000 156.000 214.000
5 Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (baten) -1.629.000 -187.000 -313.000 154.200 -345.800 -181.500 -164.300 -154.200
Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte 485.000 0 388.000 388.000 33.000 355.000
6 Centrum fietsenstalling, gebouw 130.000 229.000 -100.000 -54.000 75.000 0 75.000 54.000
6 Centrum fietsenstalling, installatie 80.000 140.000 -60.000 -80.000 0 0 0 80.000
7 Ontwikkeling Dillenburgplein 2.000.000 2.000.000 -1.800.000 200.000 0 200.000 1.800.000
8 Geluidsscherm Oosterpark/A15 8.735.000 300.000 435.000 -295.000 440.000 52.300 387.700 295.000
9 Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark 550.000 0 550.000 -495.000 55.000 5.500 49.500 495.000
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte 100.000 100.000 -100.000 0 0 0
HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (baten) -50.000 -50.000 50.000 0 0 0
10 HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat 100.000 100.000 -40.000 60.000 58.400 1.600 40.000
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (baten) -50.000 -50.000 25.000 -25.000 0 -25.000 -25.000
11 Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek 100.000 100.000 -99.300 700 9.200 -8.500 99.300
12 Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021 293.400 333.400 -40.000 -193.400 100.000 0 100.000 193.400
12 Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek 50.000 50.000 -50.000 0 0 0 50.000
13 Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021 300.000 300.000 -200.000 100.000 400 99.600 200.000
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra 50.000 50.000 50.000 0 50.000
Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg 150.000 0 150.000 150.000 1.700 148.300
Snelheidsafwaardering Riederwerf 38.000 0 38.000 38.000 0 38.000
14 Vervangen brug De Gorzen 41.900 41.900 -41.900 0 0 0 41.900
15 Keerwand Donckse Bos 127.000 127.000 127.000 0 127.000
Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat 6.600 577.700 -577.700 0 0 0
16 Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 50.000 0 50.000 -48.000 2.000 2.000 0 48.000
17 Rehabilitaties wegen 1.930.000 1.797.000 -90.000 -69.700 1.637.300 1.243.700 393.600 69.700
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) 100.000 86.800 86.800 57.500 29.300
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) (baten) -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000
HOV Vlietlaan uitvoering 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 0 200 -200
HOV Vlietlaan uitvoering (baten) -1.000.000 -1.000.000 1.000.000 0 0 0
18 Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats 1.990.000 1.985.400 -1.744.900 240.500 12.700 227.800
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek 100.000 100.000 -50.000 50.000 1.400 48.600
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderzoek 100.000 100.000 -50.000 50.000 300 49.700
Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoering 2.000.000 100.000 -100.000 0 0 0
Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitvoering 2.000.000 100.000 -100.000 0 0 0
Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek 25.000 25.000 25.000 23.900 1.100
19 Openbare verlichting 467.500 411.200 56.300 -96.000 371.500 -300 371.800 96.000
Openbare verlichting (baten) -42.300 0 -42.300 -42.300 -42.200 -100
20 Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km 145.300 0 145.300 145.300 0 145.300
Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (baten) -130.700 0 -130.700 -130.700 -130.700
21 Toegankelijke bushaltes Ridderkerk 276.000 0 25.000 25.000 25.000
21 Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (baten) -138.000 0 0 0
Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat 23.500 5.000 5.000 0 5.000
22 Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark 698.000 0 209.400 -194.100 15.300 10.300 5.000 194.100
23 Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 100.000 100.000 -100.000 0 0 0 100.000
24 Geluidsscherm A15 2.089.500 290.400 -27.500 262.900 91.200 171.700 977.500
Fietspad Verbindingsweg 140.400 49.900 -9.600 40.300 43.200 -2.900
Fietspad Verbindingsweg (baten) -65.000 -75.000 10.000 -65.000 -65.000
Drainage/Suppletiegemalen 47.300 47.300 47.300 0 47.300
Vervangen beschoeiingen 2021 95.500 95.500 95.500 54.700 40.800
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen 27.415.300 10.805.600 -1.772.800 -4.043.500 4.989.300 1.986.700 3.002.600 5.003.100
Herstel Huishoudschool 250.000 250.000 250.000 2.500 247.500
25 Voorbereidingskrediet grondposities 456.000 0 275.000 275.000 0 275.000
26 Cumulatief preferente aandelen Stedin 2.260.000 0 2.260.000 2.260.000 2.259.700 300
subtotaal programma 4 economische zaken 2.966.000 250.000 0 2.535.000 2.785.000 2.262.200 522.800 0
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek 49.800 32.000 32.000 0 32.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 39.300 3.535.900 -3.535.900 0 0 0
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie 0 846.000 -846.000 0 0 0
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting 0 282.000 -282.000 0 0 0
Bouw Sportzaal Gemini bouw 2.108.100 1.091.000 1.091.000 364.200 726.800
27 Bouw Sportzaal Gemini installatie 502.700 300.100 -200.100 100.000 0 100.000 200.100
27 Bouw Sportzaal Gemini inrichting 168.000 100.000 -90.000 10.000 6.000 4.000 90.000
Energiebesparende maatregelen De Fakkel 46.500 0 46.500 46.500 0 46.500
28 Renovatie sporthal Drievliet 5.100.000 3.450.000 630.000 -3.680.000 400.000 200.000 200.000 3.680.000
28 Renovatie sporthal Drievliet installaties 1.488.000 0 1.190.000 -1.190.000 0 0 0 1.190.000
28 Renovatie sporthal Drievliet inrichting 145.000 0 29.000 -29.000 0 0 0 29.000
Gymlokaal de Noord 2.100.000 160.000 -80.000 80.000 8.000 72.000
22 Honkbal- en softbalvelden Rowdies 1.188.000 0 831.600 -692.700 138.900 58.700 80.200 692.700
29 Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein 2.260.900 2.376.400 -2.150.000 -129.900 96.500 19.200 77.300
Sportpark Ridderkerk toplaag velden 816.800 226.100 -226.100 0 0 0
Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk 650.000 610.800 -450.000 160.800 92.500 68.300 450.000
Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte 150.000 142.400 142.400 113.700 28.700
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark 75.000 75.000 75.000 0 75.000
30 Buurtsport Driehoek Zand 2020 30.200 30.200 -30.200 0 0 0 30.200
30 Skateboardbaan Vlietlaan 31.000 30.900 -30.900 0 0 0 30.900
Skateboardbaan Sportlaan 87.100 84.300 84.300 2.100 82.200
31 Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021 157.800 183.800 -26.000 157.800 19.000 138.800
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2021 140.400 140.400 140.400 47.800 92.600
Aanschaf speeltoestellen 2021 138.600 138.600 138.600 62.900 75.700
31 Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021 62.600 75.200 -12.600 62.600 4.100 58.500
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen 17.535.800 13.911.100 -4.842.900 -6.111.400 2.956.800 998.200 1.958.600 6.392.900
32 Jongerencentrum De Loods / Gooth 4.150.000 4.150.000 -4.060.000 90.000 17.700 72.300 4.060.000
subtotaal programma 7 Sociaal domein 4.150.000 4.150.000 0 -4.060.000 90.000 17.700 72.300 4.060.000
Aanschaf AED's 70.000 0 70.000 70.000 0 70.000
Minicontainers papier 346.000 30.000 -30.000 0 0 0
Ondergrondse containers papier 496.100 281.400 160.100 441.500 334.400 107.100
Toegangscontrole ondergrondse containers 228.500 86.200 108.500 194.700 0 194.700
GFT-cocons 451.400 183.400 -182.600 800 800 0
Toegangscontrole GFT-cocons 245.000 43.200 -72.000 -28.800 0 -28.800
Minicontainers restafval 347.900 28.100 -28.100 0 0 0
Ondergrondse containers rest hoogbouw 385.800 111.400 193.800 305.200 122.700 182.500
GFT-cocons 2021 0 0 0 -5.800 5.800
Gemalen mechanisch 148.000 148.000 148.000 50.400 97.600
Gemalen elektrisch 348.200 348.200 348.200 44.000 304.200
33 Uitbreiding begraafplaats 917.200 618.100 240.000 858.100 19.400 838.700
Ruimen graven 122.700 122.700 122.700 1.800 120.900
Vervangen Columbarium1986 Vredehof 53.900 23.200 23.200 0 23.200
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid 4.160.700 2.023.900 219.700 240.000 2.483.600 567.700 1.915.900 0
34 Vervangende nieuwbouw Driemaster 1.937.500 1.743.700 -1.743.700 0 0 0 1.743.700
Nieuwbouw CBS De Fontein 691.000 545.000 146.000 691.000 685.400 5.600
IKC De Noord basisschool 4.250.000 491.500 -296.000 195.500 43.500 152.000
IKC De Noord kindercentrum 1.200.000 0 50.000 50.000 6.600 43.400
35 Basisschool de Wingerd 3.858.000 430.800 -142.800 288.000 288.000 0
35 Disloc Wingerd Nieuwbw/renov. Klimop Cntrm 2.532.800 0 142.800 142.800 0 142.800
Rehobothschool 420.000 420.000 420.000 422.900 -2.900
Nw.bouw Gemini bouwkundig 17.178.500 9.299.600 9.299.600 2.557.500 6.742.100
Realisatie Waalvisie 868.400 3.800 475.000 478.800 119.400 359.400
Realisatie Waalvisie (baten) -231.700 0 0 0 0
subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed 32.704.500 12.934.400 -100.000 -1.268.700 11.565.700 4.123.300 7.442.400 1.743.700
Totaal 89.045.300 44.136.300 -6.459.200 -12.708.600 24.968.500 10.007.200 14.961.300 17.199.700
 1. Fietshighway Lagendijk
  De werkzaamheden aan de Lagendijk zijn afgerond. Het project is opgeleverd en de onderhoudstermijn van zes maanden is ingegaan. De aannemer moet nog een aantal restpunten oplossen. De eindafrekening wordt aan het einde van de onderhoudstermijn opgesteld. De kosten voor de openbare verlichting en de aanleg van de beplanting (samen circa € 25.000) moeten nog in rekening worden gebracht. Door een gunstige aanbesteding en minimale onvoorziene werkzaamheden tijdens de uitvoering houden we circa € 30.000 over.
 2. VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg
  Aanpassing van de kruising en de verkeerslichten wordt gekoppeld aan aanpassing ten behoeve van ontwikkeling in kader van HOV.
 3. VRI Industrieweg-Rotterdamseweg
  De aanpassing van de kruising, en daarmee ook de verkeerslichten, wordt gekoppeld aan de aanpassing ten behoeve van ontwikkeling in het kader van Rivieroevers/Pannattoni.
 4. VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg
  Aanpassing van de kruising en verkeerslichting wordt gekoppeld aan aanpassing ten behoeve van ontwikkeling van het voetpad langs Donkersloot – Vondellaan.
 5. Snelfietsroute F15 Ijsselmonde
  De projecten Rijksstraatweg fase 3 en Pruimendijk worden qua uitvoering doorgeschoven naar 2022. In dat jaar zal ook de afrekening van de subsidie van de provincie van € 1.000.000 plaatsvinden.
 6. Centrum fietsenstalling, gebouw
  De beheerdersruimte voor de fietsenstalling staat in een opnieuw in te richten buitenruimte. Die herinrichting is vertraagd en zal naar verwachting medio april 2022 plaatsvinden.
  Dan pas kan ook dit project uitgevoerd worden.
 7. Ontwikkeling Dillenburgplein
  Voor de zomer 2021 is een schetsontwerp in het kader van participatie voorgelegd aan zowel de ondernemers als bewoners. Op basis van deze input zijn wijzigingen in het ontwerp wenselijk geacht. Daarmee schuift de planning van het project ook op in de tijd.
 8. Geluidsscherm Oosterpark/A15
  Op dit moment worden er uitgaven gedaan voor extra sonderingen en bodemonderzoek omdat de locatie van het geluidsscherm nog kan wijzigen. Dit kost € 15.000 extra, maar mocht de locatie wijzigen dan kan het scherm wel korter worden waardoor men op de aanlegkosten kan besparen.
  De oorspronkelijke locatie betreft een landschappelijke inpassing. De (kwaliteits)eisen van de nieuwe locatie moeten nog onderzocht worden. Verder ligt die locatie op grond van Rijkswaterstaat, dus een extra stakeholder.
 9. Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark
  De bestuurlijke afstemming voor de aanleg van het geluidsscherm Oosterpark heeft impact op de mogelijk aanleg van zonnepanelen op het geluidsscherm. In het 4e kwartaal wordt een bestuurlijke beslissing verwacht over de mogelijkheden voor een geluidsscherm op grond van Rijkswaterstaat binnen het OER programma.
 10. HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat
  Momenteel wordt een HOV Verdiepingsstudie uitgevoerd als onderdeel van een bestuursovereenkomst HOV Ridderkerk. Deze stukken worden eind november aan uw gemeenteraad voorgelegd. Hierin is een andere fasering van de werkzaamheden voorgesteld. De overige voorbereidingskosten zullen daarom worden ingezet conform de fasering uit dit voorstel in 2022. Het betreft hier het opstellen van een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek (incl. participatieproces) voor het hele HOV-traject.
 11. Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek
  Bestuurlijke besluitvorming van de plan staat voor eind 2021 gepland. Verder uitwerking vindt daarom pas plaats in 2022.
 12. Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021
  Een deel van deze werkzaamheden worden in het 4e kwartaal 2021 uitgevoerd. De overige werkzaamheden worden in 2022 gedaan.
 13. Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021
  Naar verwachting zal dit jaar nog wel een onderzoek gestart worden naar het sluipverkeer Rijksstraatweg in relatie tot de verdere realisatie van Dutch Fresh Port. Dit heeft een directe relatie met verkeersveiligheid.
 14. Vervangen brug De Gorzen
  Het project de Gorzen loopt vertraging op. Het vervangen van de bestaande vlonderbrug gaat dit jaar niet meer lukken.
 15. Keerwand Donckse Bos
  De definitiefase is gereed en de aanbesteding-fase is in voorbereiding. De realisatie zal, afhankelijk van de gunning, eind dit jaar of begin 2022 plaatsvinden.
 16. Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan
  Het project wordt doorgeschoven naar 2022.
 17. Rehabilitaties wegen
  De projecten Rijksstraatweg (gedeelte Geerlaan-Noldijk), de Herinrichting Gr. Van Hoornestraat en de Fietspaden Reijerpark zijn nu gereed.
  In het 3e kwartaal 2021 gaan de projecten Rehabilitaties wegen Blauwbloem-Witbloemstraat en Ds Sleeswijk Visserstraat van start.
  De projecten Scheldeplein-Haringvliet-Volkerakhof (fase 1), de herinrichting Bloemenbuurt en de rehabilitaties Marktstraat-Dintelstraat en Juliana-, Wilhelminastraat zijn in voorbereiding en zullen in 2022 uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor aanpak van hinder door trillingen aan de Pruimendijk in Oostendam.
 18. Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats
  Voor de ontwerpfase is langer de tijd genomen omdat wij hier te maken hebben met diverse wensen vanuit de beleidsterreinen binnen de gemeente en veel belanghebbenden vanuit de omgeving. Er is voor gekozen om het ontwerp niet alleen vanuit de gemeente te laten bepalen maar ook andere belanghebbenden zoals de markkooplui, aanwonenden en winkeliers voldoende tijd te geven om hun inbreng te kunnen laten geven. Daar komt bij dat er vanuit de gemeente diverse visies zijn opgesteld (denk aan de groenvisie, klimaatadaptatie) waar binnen dit project ook kansen liggen om hier invulling aan te geven. Dit alles bij elkaar vraagt een behoorlijke inspanning met bijbehorend tijdspad om te komen tot een breed gedragen ontwerp. Als gevolg hiervan is de daadwerkelijke uitvoering/aanleg van het ontwerp verschoven naar het 1e kwartaal 2022.
 19. Openbare verlichting
  Inmiddels is er opdracht verstrekt voor een bedrag van € 128.000 aan de aannemer. Half juli volgt nog een opdracht van circa € 175.000. In het algemeen zijn werkzaamheden binnen drie maanden na opdracht gereed. Van de aannemer ontvingen wij een schrijven dat er stagnatie is voor het leveren van diverse materialen. Er is wereldwijd een grote vraag naar materialen. Hierdoor ontstaat schaarste op de markt. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid dat de gestelde doelstelling voor dit jaar niet volledig gerealiseerd kan worden.
  De aanschafkosten van armaturen zijn lager dan verwacht. Voorgesteld wordt dit inkoopvoordeel van € 96.000 in te zetten voor de aanleg van nostalgische verlichting in de Doncksebuurt en Donckselaan. Omdat deze aanleg pas in de loop van 2022 plaatsvindt schuift dit budget door naar 2022.
 20. Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km/u
  De gemeente Ridderkerk neemt het beheer van de Pruimendijk (tussen het kruispunt met het Zuidpad en het kruispunt met de Tarwestraat) over van waterschap Hollandse Delta. Het wegvak komt hiermee binnen de bebouwde kom te liggen. Dit betekent dat de toegestane snelheid dan automatisch van 60 km/u naar 50 km/u verandert. De Pruimendijk heeft in het Mobiliteitsplan Ridderkerk echter een erftoegangsfunctie, wat betekent dat de toegestane snelheid 30 km/u betreft en dat de inrichting hier ook bij aansluit. Omdat de huidige inrichting eerder kenmerken heeft van een weg waar 50 km/u of 60 km/u de toegestane snelheid is, passen we de inrichting aan. Dit doen we door middel van een nieuwe asfaltlaag met daarop streetprint (klinkeruitstraling) zodat de straat meer oogt als woonstraat en 30 km/u zo een geloofwaardiger snelheidsregime is.
  Dit project wordt voor 50% door het Rijk en voor 40% door de MRDH gesubsidieerd.
 21. Toegankelijke bushaltes Ridderkerk
  In de raad van 1 juli 20201 is besloten een krediet beschikbaar te stellen voor het aanpassen van twintigbushaltes om deze zo te laten voldoen aan de actuele eisen voor toegankelijke bushaltes voor mensen met een (visuele) beperking. Van de MRDH wordt daarvoor een subsidie van 50% verwacht.
  In 2021 zal er alleen voorbereiding plaatsvinden. De uitvoering zal in 2022 gebeuren.
 22. Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark/Honkbal- en softbalvelden Rowdies
  Bij raadsbesluit van 14 december 2020 is onder andere besloten om investeringskredieten beschikbaar te stellen voor de aanleg van een honk- en softbalveld voor de Rowdies en voor de aanleg van een parkeerplaats en omgevingsvoorzieningen. Dit naar aanleiding van een locatiestudie omtrent de herhuisvesting van de Rowdies.
  Daarbij was al aangegeven dat een deel van de uitgaven pas in 2022 gedaan zouden worden.
 23. Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer
  Dit project wordt waarschijnlijk pas in 2023 uitgevoerd. Het zal worden opgepakt met de verdere uitwerking HOV busvoorzieningen
 24. Geluidsscherm A15/A16
  Voor het project geluidsscherm is een aanvullend investeringsbudget nodig van € 950.000, vanwege huidige prijsstijgingen in materiaalkosten, de kosten voor de groene inpassing van het scherm en vanwege verkeersmaatregelen van derden. Voor meer informatie zie de raadsinformatiebrief van 28 september 2021.
 25. Voorbereidingskrediet grondposities
  Het krediet is nodig voor de voorbereiding van herontwikkeling van gemeentegronden, opgenomen in de visie Grondposities. De kosten worden vervolgens ingebracht in de op te stellen grondexploitaties.
  Een voorbereidingskrediet houdt de kosten in beeld en verbonden met de locatie.
 26. Cumulatief preferente aandelen Stedin
  Het betreft hier het beschikbaar te stellen krediet krachtens raadsbesluit van 3 juni 2021 voor de aankoop van cumulatief preferente aandelen in Stedin, nodig voor de lange termijnfinanciering van investeringen in de energietransitie door Stedin.
 27. Bouw Sportzaal Gemini
  Budget moet gedeeltelijk doorgeschoven worden naar 2022 en toegevoegd worden aan de reeds in dat jaar geplande uitgaven. Conform de planning zal de oplevering namelijk in 2022 plaatsvinden.
 28. Renovatie sporthal Drievliet
  Er wordt verwacht dat de bouw start in december 2021. Daarom is een groot deel van het budget doorgeschoven naar 2022.
 29. Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein
  Het restantkrediet kan worden afgeraamd. Dit houdt verband met lagere kosten op het onderdeel groenvoorziening. Een aanzienlijk deel van het bestaande groen kon alsnog blijven staan, waar was uitgegaan van nieuwe beplanting.
 30. Buurtsport Driehoek Zand 2020/Skateboardbaan Vlietlaan
  Omdat de nieuwbouwlocatie aan de Vlietlaan nog niet gereed is moeten deze twee projecten een jaar opschuiven.
 31. Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021/Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021
  Het aantal uren, en daarmee het budget, kan structureel worden verlaagd omdat in de praktijk blijkt dat er minder uren nodig zijn dan begroot.
 32. Jongerencentrum De Loods/Gooth
  Er is vertraging ontstaan in de voorbereidingen van het raadsvoorstel. De planning is nu om eind 2021 alsnog met een raadsvoorstel te komen. De start van de nieuwbouw is nu gepland in 2023.
 33. Uitbreiding begraafplaats
  Het krediet voor dit project bleek onvoldoende om alle kosten van het grondwerk te kunnen dekken. Daarnaast moet er aanvullend nog rekening gehouden worden met het aanbrengen van zogenaamd begraafzand. Mogelijk kan er nog wel bespaard worden door vrijkomend zand uit het project Driehoek/Het Zand te gebruiken en op andere uitbreidingskosten van de begraafplaats. Per saldo zal er nog wel een extra krediet van € 240.000 nodig zijn.
 34. Vervangende nieuwbouw Driemaster
  De realisatie van de nieuwbouw start in 2022 en loopt door in 2023. De raad ontvangt nog een voorstel voor verhoging van het krediet vanwege de kosten voor BENG en groei van de school.
 35. Basisschool de Wingerd/Disloc Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum
  De raad heeft op 22 april 2021 besloten € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van De Wingerd. In 2021 is al de bekostiging bouwvoorbereiding van € 288.000 beschikbaar gesteld. Het overige budget is verdeeld over de jaarschijven 2022 en 2023. Er was voor 2021 € 430.800 in de begroting opgenomen. Daarvan resteert na uitgave van € 288.000 nog € 142.800. Dit is nodig voor de vervangende nieuwbouw van De Klimop Centrum, dislocatie van De Wingerd.

Investeringen ten laste van voorziening riolering

Nr. Omschrijving Begroting 2021 Mutatie 2e Turap 2021 Geraamde uitgaven 2021 Werkelijke uitgaven 2021 per 13 augustus Restant geraamde uitgaven 2021 Doorschuiven naar 2022
Rioolrenovatie en reparaties 400.000 400.000 400.000
Kleine projecten 285.000 285.000 79.000 206.000
1 Riolering Rembrandtweg / Coosje Ayalstraat 50.000 50.000 300 49.700
2 Riolering Klaas Katerstraat-Benedenrijweg 700.000 700.000 477.600 222.400
Riolering Westmolendijk 190.000 190.000 13.600 176.400
3 Riolering Rijsoord 160.000 150.000 310.000 200 309.800
Riolering Donckselaan 150.000 150.000 100 149.900
4 Riolering Bloemenbuurt 400.000 -400.000
5 Riolering Oost 50.000 -50.000
6 Riolering Bolnes 300.000 -300.000 300.000
7 Riolering ver riool Lagendijk afkopplen 40.000 40.000 38.800 1.200
8 Riolering Slikkerveer (i.r.t. woningbouwprojecten) 50.000 -50.000
9 Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) 517.000 -240.000 277.000 277.000
Totaal generaal 2.502.000 -100.000 2.402.000 609.600 1.792.400 300.000

Toelichting investeringen ten laste van voorziening riolering

 1. Rembrandtweg/Coosje Ayalstraat
  Het budget is overgeheveld vanuit het bedrag voor rioleringsprojecten wegbeheer/ruimtelijke ordening. Voor een extra HWA afvoer voor het centrum Ridderkerk was geen rekening gehouden. Deze is aangelegd om verharding af te kunnen koppelen.
 2. Klaas Katerstraat-Benedenrijweg
  De werkzaamheden hebben in 2020 vertraging opgelopen en worden in 2021 uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor was nog niet doorgeschoven vanuit 2020.
 3. Rijsoord
  De werkzaamheden aan de Blauwbloemstraat en Witbloemstraat zijn in uitvoering. Het extra budget is overgeheveld vanuit het bedrag voor rioleringsprojecten wegbeheer/ruimtelijke ordening.
 4. Bloemenbuurt
  De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en de aanbesteding vindt plaats in 2021. Het project wordt uitgevoerd in 2022 en het benodigde budget schuift door naar volgend jaar. In de begroting 2022 is hiermee al rekening gehouden.
 5. Oost
  De voorbereiding start in 2022 en het budget schuift door naar volgend jaar. In de begroting 2022 is hiermee al rekening gehouden.
 6. Bolnes
  Dit project schuift door naar 2022. Er is intern overeenstemming over het ontwerp van de buitenruimte. Dit zal naar de bewoners worden gecommuniceerd voor inspraak en dan volgt bestekvorming en uitvoering. De uitvoering vind plaats 2e helft van 2022.
 7. Vervangen riool Lagendijk
  Het budget is overgeheveld vanuit het bedrag voor rioleringsprojecten wegbeheer/ruimtelijke ordening. Met de herinrichting van de Lagendijk kon er afgekoppeld worden.
 8. Slikkerveer
  De woningbouw in Slikkerveer is nog niet gestart. Het budget schuift door naar volgend jaar. In de begroting 2022 is hiermee al rekening gehouden.
 9. Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)
  In 2021 is € 240.000 overgeheveld naar de projecten Rembrandtweg/Coosje Ayalstraat, Rijsoord en riool Lagendijk.