Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties

Programma Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 (2e TR21) Begroting 2021 na mutatie Mutatie 2022 (2eTR21) Mutatie 2023 (2eTR21) Mutatie 2024 (2eTR21) Mutatie 2025 (2eTR21)
1 Bestuur en (overheids)participatie
Lasten -4.928.400 163.800 -4.717.800 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600
Baten 1.127.600 0 1.144.200 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -3.800.800 163.800 -3.573.600 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600
Stortingen -48.500 0 -48.500 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 435.700 895.400 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves -48.500 435.700 846.900 0 0 0 0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie -3.849.300 599.500 -2.726.700 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600
2 Veiligheid
Lasten -3.738.900 -259.300 -3.923.900 -20.000 0 0 0
Baten 984.400 0 1.232.400 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -2.754.500 -259.300 -2.691.500 -20.000 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2 Veiligheid -2.754.500 -259.300 -2.691.500 -20.000 0 0 0
3 Verkeer, vervoer en wegen
Lasten -9.045.300 -216.900 -9.463.800 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700
Baten 440.300 50.000 1.501.300 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -8.605.000 -166.900 -7.962.500 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700
Stortingen -1.285.000 0 -2.061.700 0 0 0 0
Onttrekkingen 2.024.600 0 3.477.700 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 739.600 0 1.416.000 0 0 0 0
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen -7.865.400 -166.900 -6.546.500 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700
4 Economische zaken
Lasten -1.867.800 -10.000 -2.437.500 0 0 0 0
Baten 1.413.200 -38.000 1.368.200 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -454.600 -48.000 -1.069.300 0 0 0 0
Stortingen -20.000 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 160.900 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves -20.000 0 160.900 0 0 0 0
Totaal 4 Economische zaken -474.600 -48.000 -908.400 0 0 0 0
5 Onderwijs
Lasten -1.795.400 0 -3.121.100 0 0 0 0
Baten 573.900 0 1.748.200 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -1.221.500 0 -1.372.900 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5 Onderwijs -1.221.500 0 -1.372.900 0 0 0 0
6 Cultuur, sport en groen
Lasten -8.772.800 -50.000 -8.942.100 0 0 0 0
Baten 25.800 0 25.800 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -8.747.000 -50.000 -8.916.300 0 0 0 0
Stortingen -73.800 0 -1.200.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 31.300 0 1.645.800 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves -42.500 0 445.800 0 0 0 0
Totaal 6 Cultuur, sport en groen -8.789.500 -50.000 -8.470.500 0 0 0 0
7 Sociaal domein
Lasten -49.146.900 -2.304.500 -57.117.500 -250.600 -120.900 -120.900 -120.900
Baten 13.194.000 1.138.500 14.596.900 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -35.952.900 -1.166.000 -42.520.600 -250.600 -120.900 -120.900 -120.900
Onttrekkingen 150.000 -80.700 124.600 80.700 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 150.000 -80.700 124.600 80.700 0 0 0
Totaal 7 Sociaal domein -35.802.900 -1.246.700 -42.396.000 -169.900 -120.900 -120.900 -120.900
8 Gezondheid en duurzaamheid
Lasten -10.935.800 -520.300 -15.642.200 -300.000 0 0 0
Baten 11.526.000 502.600 12.895.300 300.000 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten 590.200 -17.700 -2.746.900 0 0 0 0
Stortingen 0 0 -6.700.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 10.600 0 9.626.600 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 10.600 0 2.926.600 0 0 0 0
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 600.800 -17.700 179.700 0 0 0 0
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Lasten -17.485.500 -23.913.300 -39.435.800 -33.300 11.700 11.700 11.700
Baten 11.495.500 23.656.200 31.083.400 -304.400 -304.400 -304.400 -304.400
Begroot saldo van lasten en baten -5.990.000 -257.100 -8.352.400 -337.700 -292.700 -292.700 -292.700
Stortingen -693.600 -950.000 -1.168.600 0 0 0 0
Onttrekkingen 756.500 411.100 2.205.800 23.800 23.800 23.800 23.800
Begroot saldo van mutaties in reserves 62.900 -538.900 1.037.200 23.800 23.800 23.800 23.800
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk -5.927.100 -796.000 -7.315.200 -313.900 -268.900 -268.900 -268.900
13 Buiten programma's
Lasten -15.579.700 36.900 -16.777.100 -544.400 -146.600 -144.400 -144.400
Baten 80.596.200 4.679.000 88.012.200 3.398.900 2.645.000 2.778.000 3.042.000
Begroot saldo van lasten en baten 65.016.500 4.715.900 71.235.100 2.854.500 2.498.400 2.633.600 2.897.600
Stortingen 0 0 -29.440.100 0 0 0 0
Onttrekkingen 216.000 -400.000 31.970.600 400.000 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 216.000 -400.000 2.530.500 400.000 0 0 0
Totaal 13 Buiten programma's 65.232.500 4.315.900 73.765.600 3.254.500 2.498.400 2.633.600 2.897.600