Begroting 2021 na wijziging inclusief meerjaren mutaties

Programma Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 (2e TR21) Begroting 2021 na mutatie Mutatie 2022 (2eTR21) Mutatie 2023 (2eTR21) Mutatie 2024 (2eTR21) Mutatie 2025 (2eTR21)
1 Bestuur en (overheids)participatie
Lasten -5.915.600 163.800 -5.751.800 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600
Baten 1.144.200 0 1.144.200 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -4.771.400 163.800 -4.607.600 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600
Stortingen -48.500 0 -48.500 0 0 0 0
Onttrekkingen 459.700 435.700 895.400 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 411.200 435.700 846.900 0 0 0 0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie -4.360.200 599.500 -3.760.700 -47.200 -46.600 -46.500 -46.600
2 Veiligheid
Lasten -3.654.200 -259.300 -3.913.500 -20.000 0 0 0
Baten 1.232.400 0 1.232.400 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -2.421.800 -259.300 -2.681.100 -20.000 0 0 0
Totaal 2 Veiligheid -2.421.800 -259.300 -2.681.100 -20.000 0 0 0
3 Verkeer, vervoer en wegen
Lasten -9.079.500 -216.900 -9.296.400 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700
Baten 1.451.300 50.000 1.501.300 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -7.628.200 -166.900 -7.795.100 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700
Stortingen -2.061.700 0 -2.061.700 0 0 0 0
Onttrekkingen 3.477.700 0 3.477.700 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 1.416.000 0 1.416.000 0 0 0 0
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen -6.212.200 -166.900 -6.379.100 -66.700 -16.700 -16.700 -16.700
4 Economische zaken
Lasten -2.332.800 -10.000 -2.342.800 0 0 0 0
Baten 1.406.200 -38.000 1.368.200 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -926.600 -48.000 -974.600 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 160.900 0 160.900 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 160.900 0 160.900 0 0 0 0
Totaal 4 Economische zaken -765.700 -48.000 -813.700 0 0 0 0
5 Onderwijs
Lasten -3.112.700 0 -3.112.700 0 0 0 0
Baten 1.748.200 0 1.748.200 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -1.364.500 0 -1.364.500 0 0 0 0
Totaal 5 Onderwijs -1.364.500 0 -1.364.500 0 0 0 0
6 Cultuur, sport en groen
Lasten -8.718.900 -50.000 -8.768.900 0 0 0 0
Baten 25.800 0 25.800 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -8.693.100 -50.000 -8.743.100 0 0 0 0
Stortingen -1.200.000 0 -1.200.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 1.645.800 0 1.645.800 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 445.800 0 445.800 0 0 0 0
Totaal 6 Cultuur, sport en groen -8.247.300 -50.000 -8.297.300 0 0 0 0
7 Sociaal domein
Lasten -54.426.200 -2.304.500 -56.730.700 -250.600 -120.900 -120.900 -120.900
Baten 13.458.400 1.138.500 14.596.900 0 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -40.967.800 -1.166.000 -42.133.800 -250.600 -120.900 -120.900 -120.900
Onttrekkingen 205.300 -80.700 124.600 80.700 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 205.300 -80.700 124.600 80.700 0 0 0
Totaal 7 Sociaal domein -40.762.500 -1.246.700 -42.009.200 -169.900 -120.900 -120.900 -120.900
8 Gezondheid en duurzaamheid
Lasten -15.097.900 -570.300 -15.668.200 -300.000 0 0 0
Baten 12.392.700 502.600 12.895.300 300.000 0 0 0
Begroot saldo van lasten en baten -2.705.200 -67.700 -2.772.900 0 0 0 0
Stortingen -6.700.000 0 -6.700.000 0 0 0 0
Onttrekkingen 9.626.600 0 9.626.600 0 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 2.926.600 0 2.926.600 0 0 0 0
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 221.400 -67.700 153.700 0 0 0 0
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Lasten -20.479.600 -18.681.500 -39.161.100 -33.300 11.700 11.700 11.700
Baten 12.609.000 18.474.400 31.083.400 -304.400 -304.400 -304.400 -304.400
Begroot saldo van lasten en baten -7.870.600 -207.100 -8.077.700 -337.700 -292.700 -292.700 -292.700
Stortingen -693.600 -475.000 -1.168.600 0 0 0 0
Onttrekkingen 1.770.900 434.900 2.205.800 23.800 23.800 23.800 23.800
Begroot saldo van mutaties in reserves 1.077.300 -40.100 1.037.200 23.800 23.800 23.800 23.800
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk -6.793.300 -247.200 -7.040.500 -313.900 -268.900 -268.900 -268.900
13 Buiten programma's
Lasten -16.815.800 -16.900 -16.832.700 -544.400 -144.400 -144.400 -144.400
Baten 83.333.200 4.679.000 88.012.200 3.398.900 2.645.000 2.778.000 3.042.000
Begroot saldo van lasten en baten 66.517.400 4.662.100 71.179.500 2.854.500 2.500.600 2.633.600 2.897.600
Stortingen -29.440.100 0 -29.440.100 0 0 0 0
Onttrekkingen 32.370.600 -400.000 31.970.600 400.000 0 0 0
Begroot saldo van mutaties in reserves 2.930.500 -400.000 2.530.500 400.000 0 0 0
Totaal 13 Buiten programma's 69.447.900 4.262.100 73.710.000 3.254.500 2.500.600 2.633.600 2.897.600