Programma 4 Economische zaken

BN/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024 Mutatie 2025
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.169.800
Aframen groot onderhoud overige gebouwen BN 100.000
3.1 Economische ontwikkeling -785.000
Bijdrage vanuit participatie aan de samenwerking voor Dutch Freshport BN -25.000
Bijraming deelnemersbijdrage Dutch Freshport -85.000
Totaal mutaties Lasten -10.000 0 0 0 0
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 833.100
Derving huurinkomsten kantoor zwembad de Fakkel -38.000
Totaal mutaties Baten -38.000 0 0 0 0
Totaal mutaties Baten en Lasten -48.000 0 0 0 0
Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen -48.000 0 0 0 0