Uitgaven

5,65%

€ -9.427.900

5,65% Complete

Inkomsten

0,93%

€ 1.604.600

0,93% Complete

Saldo

149,63%

€ -7.823.300

Programma 6 Cultuur, sport en groen

Uitgaven

5,65%

€ -9.427.900

5,65% Complete

Inkomsten

0,93%

€ 1.604.600

0,93% Complete

Saldo

149,63%

€ -7.823.300

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
5.4:Musea -111.500
Opstellen kerkenvisie -50.000
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.189.200
Aanbesteding openbaar groen BN 35.000 35.000 35.000 35.000
Groenvisie DP -45.300
Hondenspeelplaats nabij Maximacollege DP -53.000
Wijkregie platform -40.000 -20.000 -20.000
Totaal Lasten -153.300 15.000 15.000 35.000
Saldo diverse mutaties < € 25.000 -23.000 -25.500 -25.500 -25.500
Saldo van baten en lasten -176.300 -10.500 -10.500 9.500
Stortingen
0.10:Mutaties reserves -1.273.800
Opheffen reserve speelterreinen 73.800 73.800 73.800 73.800
Totaal Stortingen 73.800 73.800 73.800 73.800
Onttrekkingen
0.10:Mutaties reserves 1.578.800
Dekking groenvisie DP 45.300
Dekking hondenspeelplaats nabij Maximacollege DP 53.000
Opheffen reserve speelterreinen -31.300 -28.800 -28.800 -28.800
Totaal Onttrekkingen 67.000 -28.800 -28.800 -28.800
Mutaties reserves 140.800 45.000 45.000 45.000
Totaal mutaties Cultuur, sport en groen -35.500 34.500 34.500 54.500

Toelichtingen

Toelichting 5.4 Musea

Onderwerpen

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Onderwerpen

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Onderwerpen