Overzicht investeringen

Investeringen

Nr. toelichting Investeringen Totaal beschikbaar gesteld krediet Investeringen begin 2021 1e TURAP 2021 Geraamde uitgaven 2021 Werkelijke uitgaven 2021 Restant geraamde uitgaven 2021 Doorgescho-ven naar 2022 e.v.
Gemeente App 76.200 61.300 61.300 22.700 38.600
1 Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis 36.800 0 36.800 36.800 0 36.800
subtotaal programma 1 bestuur en participatie 113.000 61.300 36.800 98.100 22.700 75.400 0
2 Fietshighway Lagendijk 495.100 340.700 90.000 430.700 114.900 315.800
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 65.700 27.100 27.100 0 27.100
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg 67.500 21.400 21.400 0 21.400
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg 159.600 85.900 85.900 0 85.900
3 Snelfietsroute F15 Ijsselmonde 2.097.500 0 578.000 578.000 49.100 528.900
Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (bate) -1.629.000 -187.000 -313.000 -500.000 -22.900 -477.100
4 Ren sprthl Drievliet herinr openbare ruimte 485.000 0 388.000 388.000 700 387.300 97.000
5 Centrum fietsenstalling, gebouw 130.000 229.000 -100.000 129.000 0 129.000
5 Centrum fietsenstalling, installatie 80.000 140.000 -60.000 80.000 0 80.000
Ontwikkeling Dillenburgplein 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
Geluidsscherm Oosterpark/A25 8.735.000 300.000 435.000 735.000 14.800 720.200 8.000.000
Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark 550.000 0 550.000 550.000 2.800 547.200
6 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte 100.000 100.000 -100.000 0 0 0 100.000
6 HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate) -50.000 -50.000 50.000 0 0 0 -50.000
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat 100.000 100.000 100.000 21.400 78.600
HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate) -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000
Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderz 100.000 100.000 100.000 700 99.300
Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2021 293.400 333.400 -40.000 293.400 0 293.400
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek 25.000 25.000 25.000 0 25.000
Aanpak Veiligheidsknelpunten 2021 300.000 300.000 300.000 0 300.000
Onderzoek fietsparkeren winkelcentra 50.000 50.000 50.000 0 50.000
7 Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg 150.000 0 150.000 150.000 400 149.600
Snelheidsafwaardering Riederwerf 38.000 0 38.000 38.000 0 38.000
Vervangen brug De Gorzen 043601 41.900 41.900 41.900 0 41.900
Keerwand Donckse Bos 127.000 127.000 127.000 0 127.000
4 Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat 6.600 577.700 -577.700 0 0 0
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 50.000 0 50.000 50.000 2.000 48.000
2 Rehabilitaties wegen 1.930.000 1.797.000 -90.000 1.707.000 112.700 1.594.300
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota) 100.000 86.800 86.800 21.400 65.400
HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000
8 HOV Vlietlaan uitvoering 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 0 0 0 2.000.000
8 HOV Vlietlaan uitvoering, bate -1.000.000 -1.000.000 1.000.000 0 0 0 -1.000.000
9 Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats 1.990.000 1.985.400 -1.744.900 240.500 2.700 237.800 1.744.900
Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek 100.000 100.000 -50.000 50.000 0 50.000 50.000
Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz 100.000 100.000 -50.000 50.000 0 50.000 50.000
Centrum deelgeb 2 Sint Jorisplein uitvoer 2.000.000 100.000 -100.000 0 0 0 100.000
Centrum geb 3 Entree Joris-Schoutstr uitv. 2.000.000 100.000 -100.000 0 0 0 100.000
Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek 25.000 25.000 25.000 0 25.000
Aanpak veiligheidsknelpunten onderzoek 25.000 25.000 25.000 0 25.000
10 Openbare verlichting 467.500 411.200 56.300 467.500 -131.500 599.000
10 Openbare verlichting, bate -42.300 0 -42.300 -42.300 0 -42.300
Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat 23.500 5.000 5.000 0 5.000
11 Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark 698.000 0 209.400 209.400 3.000 206.400 488.600
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 100.000 100.000 100.000 0 100.000
Geluidsscherm A15 1.139.500 290.400 290.400 16.200 274.200
12 Fietspad Verbindingsweg 140.400 49.900 -9.600 40.300 41.600 -1.300
12 Fietspad Verbindingsweg (bate) -65.000 -75.000 10.000 -65.000 0 -65.000
Drainage/Suppletiegemalen 47.300 47.300 47.300 0 47.300
Vervangen beschoeiingen 2021 95.500 95.500 95.500 400 95.100
subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen 26.342.700 10.805.600 -1.772.800 9.032.800 250.400 8.782.400 11.680.500
Herstel Huishoudschool 250.000 250.000 250.000 0 250.000
subtotaal programma 4 economische zaken 250.000 250.000 0 250.000 0 250.000 0
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek 49.800 32.000 32.000 0 32.000
4 Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 39.300 3.535.900 -3.535.900 0 0 0
4 Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie 0 846.000 -846.000 0 0 0
4 Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting 0 282.000 -282.000 0 0 0
Bouw Sportzaal Gemini bouw 2.108.100 1.091.000 1.091.000 13.900 1.077.100
Bouw Sportzaal Gemini installatie 504.000 300.100 300.100 0 300.100
Bouw Sportzaal Gemini inrichting 168.000 100.000 100.000 6.000 94.000
15 Energiebesparende maatregelen De Fakkel 46.500 0 46.500 46.500 0 46.500
4 Renovatie sporthal Drievliet 5.100.000 3.450.000 630.000 4.080.000 62.000 4.018.000 1.020.000
4 Renovatie sporthal Drievliet installaties 1.488.000 0 1.190.000 1.190.000 0 1.190.000 298.000
4 Renovatie sporthal Drievliet inrichting 145.000 0 29.000 29.000 0 29.000 116.000
14 Gymlokaal de Noord 2.100.000 160.000 -80.000 80.000 0 80.000 2.020.000
11 Honkbal- en softbalvelden Rowdies 1.188.000 0 831.600 831.600 5.700 825.900 356.400
16 Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein 2.390.800 2.376.400 -2.150.000 226.400 5.900 220.500
16 Sportpark Ridderkerk toplaag velden 816.800 226.100 -226.100 0 0 0
17 Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk 650.000 610.800 -450.000 160.800 98.500 62.300 450.000
Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte 150.000 142.400 142.400 17.300 125.100
Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark 75.000 75.000 75.000 0 75.000
Buurtsport Driehoek Zand 2020 30.200 30.200 30.200 0 30.200
Skateboardbaan Vlietlaan 31.000 30.900 30.900 0 30.900
Skateboardbaan Sportlaan 87.100 84.300 84.300 900 83.400
Kunstgrasondergronden speelterreinen 2021 183.800 183.800 183.800 3.200 180.600
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2021 140.400 140.400 140.400 7.300 133.100
Aanschaf speeltoestellen 2021 138.600 138.600 138.600 8.600 130.000
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2021 75.200 75.200 75.200 900 74.300
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen 17.705.600 13.911.100 -4.842.900 9.068.200 230.200 8.838.000 4.260.400
Jongerencentrum De Loods / Gooth 4.150.000 4.150.000 4.150.000 13.400 4.136.600
subtotaal programma 7 Sociaal domein 4.150.000 4.150.000 0 4.150.000 13.400 4.136.600 0
18 Aanschaf AED's 70.000 0 70.000 70.000 0 70.000
19 Minicontainers papier 346.000 30.000 -30.000 0 0 0
20 Ondergrondse containers papier 496.100 281.400 160.100 441.500 230.400 211.100
21 Toegangscontrole ondergrondse containers 228.500 86.200 108.500 194.700 0 194.700
22 GFT-cocons 451.400 183.400 -182.600 800 800 0
22 Toegangscontrole GFT-cocons 245.000 43.200 -72.000 -28.800 0 -28.800
23 Minicontainers restafval 347.900 28.100 -28.100 0 0 0
24 Ondergrondse containers rest hoogbouw 385.800 111.400 193.800 305.200 238.400 66.800
Gemalen mechanisch 148.000 148.000 148.000 12.600 135.400
Gemalen elektrisch 348.200 348.200 348.200 10.200 338.000
Uitbreiding begraafplaats 677.200 618.100 618.100 700 617.400
Ruimen graven 122.700 122.700 122.700 0 122.700
Vervangen Columbarium1986 Vredehof 53.900 23.200 23.200 0 23.200
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid 3.920.700 2.023.900 219.700 2.243.600 493.100 1.750.500 0
Vervangende nieuwbouw Driemaster 1.937.500 1.743.700 1.743.700 0 1.743.700
13 Nieuwbouw CBS De Fontein 691.000 545.000 146.000 691.000 0 691.000
14 IKC De Noord basisschool 4.250.000 491.500 -296.000 195.500 9.300 186.200 4.050.000
14 IKC De Noord kindercentrum 1.200.000 0 50.000 50.000 0 50.000 1.150.000
Basisschool de Wingerd 5.750.000 430.800 430.800 288.000 142.800
Rehobothschool 420.000 420.000 420.000 422.900 -2.900
Nw.bouw Gemini bouwkundig 17.178.500 9.299.600 9.299.600 95.200 9.204.400
Realisatie Waalvisie 393.400 3.800 3.800 43.900 -40.100
Realisatie Waalvisie (bate) -231.700 0 0 0 0
subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed 31.588.700 12.934.400 -100.000 12.834.400 859.300 11.975.100 5.200.000
Totaal 84.070.700 44.136.300 -6.459.200 37.677.100 1.869.100 35.808.000 21.140.900
 1. Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis
  Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 21 januari 2021 met onderwerp 'verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed'.
 2. Fietshighway Lagendijk/Rehabilitaties wegen
  Betreft een overheveliing van Rehabilitaties wegen. Is nodig voor het aanbrengen van puinfundering onder de rijbaan.
 3. Snelfietsroute F15 Ijsselmonde
  De lasten van het project zijn hoger doordat de scoop van het project Snelfietsroute F15 IJsselmonde is uitgebreid met de Pruimendijk (gedeelte buiten de bebouwde kom). Daarnaast zijn er projecten duurder dan begroot. Deze extra lasten worden gedekt uit extra subsidies.
  De uitvoering van het project wordt in 2022 afgerond. De lasten in 2022 zijn € 500.000. In 2022 zal € 300.000 subsidie ontvangen worden. De subsidie zal in 2023 worden afgerekend en in dat jaar wordt nog een subsidiebedrag verwacht van ongeveer € 500.000.
 4. Ren sprthl Drievliet/Bouw gymzaal PC Hooftstraat
  Het betreft hier de financiële verwerking van het raadsbesluit van 10 december 2020 met onderwerp 'renovatie en verduurzaming sportcentrum Drievliet en herinrichting openbare ruimte'. De investeringen zullen doorlopen tot in 2022.
 5. Centrum fietsenstalling
  Op 17 december 2020 is besloten om een investeringsbedrag van € 370.000 beschikbaar te stellen voor het gebouw voor de bewaakte fietsenstalling. Dit bedrag valt uiteen in twee investeringskredieten. € 230.000 voor de bouw en € 140.000 voor de installaties. De plannen waren dat er in dit gebouw ook een geldautomaat zou komen. Na overleggen met Geldmaat hebben ze aangegeven geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Hierdoor dient een investeringsbedrag van € 160.000 te worden afgeraamd. De verdere uitvoering (zonder geldmaat) zal dit jaar plaats gaan vinden en naar verwachting worden afgerond.
 6. HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte
  De bijdrage van regionale partners aan de voorbereidingskredieten in relatie tot de ontwerpfasen van HOV zullen naar verwachting pas ingezet worden eind 2021 en 2022. De werkzaamheden die dan starten zijn: aanbesteding ingenieursbureau en doorlopen van alle ontwerpfasen (schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp). Een en ander wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst welke voor het zomerreces in de raad ter besluitvorming voorligt.
 7. Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg
  De oversteek voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Waalweg is onveilig. Deze kan veilig gemaakt worden door het aanleggen van middeneilanden, het verplaatsen van een bushalte en de aanpassing van de details in de directe omgeving (o.a. markering). Recent is bepaald dat dit project gelijktijdig met het asfalteren van de fietspaden in het kader van de F15 kan gebeuren. Deze twee projecten hebben een relatie met elkaar, zodat wij dit nu gelijker tijd willen uitvoeren. De kosten van het optimaliseren van de oversteek zijn voor rekening van de gemeente Ridderkerk. Hiervoor is budget nodig door middel van een investeringskrediet.
 8. HOV Vlietlaan uitvoering
  De uitvoeringskredrieten van HOV zullen naar verwachting pas ingezet worden vanaf 2023. Eind 2021 en in 2022 zullen alle voorbereidende werkzaamheden (aanbesteding ingenieursbureau en doorlopen van alle ontwerpfasen) plaatsvinden. Een en ander wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst welke voor het zomerreces in de raad ter besluitvorming voorligt. De bijdrage van regionale partners van HOV zullen naar verwachting pas verwacht worden vanaf 2023.
 9. Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats
  Start uitvoering 4e kwartaal.
 10. Openbare verlichting
  Dit jaar wordt het beheer van de Pruimendijk door het Waterschap Hollande Delta overgedragen aan de gemeente.
  Voor het vervangen van de openbare verlichting ontvangt de gemeente een afkoopsom van het waterschap van € 42.250 . Deze inkomsten worden verantwoord op planmatig onderhoud openbare verlichting. De vervanging van de openbare verlichting wordt verantwoord op de investering openbare verlichting. Het bedrag voor de vervanging is hoger dan de afkoopsom omdat direct alle armaturen op de Pruimendijk worden vervangen door led armaturen.
 11. Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark/Honkbal- en softbalvelden Rowdies
  Dit betreft de financiële aanpassing van het raadsbesluit "Uitkomst herhuisvesting Rowdies in het Oosterpark' van 10 december 2020.. De investeringen zullen doorlopen tot in 2022.
 12. Fietspad Verbindingsweg
  Dit project is afgerond. Dit jaar wordt de subsidie afgerekend.
 13. Nieuwbouw CBS De Fontein
  Bijraming van € 146.000 ten gevolge van collegebesluit 2 juni 2020 (bij bereiken 14e groep).
 14. IKC De Noord
  Dit betreft de financiële gevolgen van het raadsbesluit 'Nieuwbouw IKC De Noord' van 18 maart 2021. In de begrotng 2022 zullen de gevolgen voor m.n. de kapitaallasten meegenomen worden.
 15. Energiebesparende maatregelen De Fakkel
  Het betreft hier de verwerking van de financiële gevolgen van het raadsbesluit van 21 januari 2021 met onderwerp 'verplichte verduurzamingsmaatregelen Vastgoed'.
 16. Sportpark Ridderkerk herinrichting
  Het sportpark Ridderkerk zal binnenkort volledig worden opgeleverd. Op dit investeringskrediet kan een bedrag van € 2.150.000 worden afgeraamd. Dit grote bedrag is over vanwege een gunstig aanbestedingsresultaat. Daarnaast was de raming inclusief btw begroot. Dit vanwege het feit dat de btw door de verruiming van de sportvrijstelling vanaf 1 januari 2019 kostenverhogend is. Het ministerie van VWS heeft hier echter een subsidieregeling voor (met een subsidieplafond). Uit oogpunt van voorzichtigheid hadden we destijds inclusief btw begroot. Het ministerie heeft tot op heden 100% van de werkelijke btw kosten aan ons kunnen compenseren. Hierdoor ontstaat dan ook een financieel voordeel op dit investeringskrediet, naast het gunstige aanbestedingsresultaat.
 17. Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk
  Een groot deel van de uitgaven op dit investeringskrediet volgen in 2022. Dit vanwege een gewijzigde planning bij de nieuwbouw Gemini. Het bedrag van € 450.000 dient naar 2022 te worden doorgeschoven.
 18. Aanschaf AED's
  Het raadvoorstel “AED’s in Ridderkerk” is vastgesteld op 19 november 2020. Conform het raadbesluit wordt in 2021 incidenteel een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 70.000 voor de aanschaf, plaatsing en gebruik van 25 AED’s en bewegwijzeringen.
 19. Minicontainers papier
  De minicontainers zijn uitgerold. Het restant kan worden gebruikt ter dekking van tekorten op andere investeringen van het afvalbeleidsplan.
 20. Ondergrondse containers papier
  Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is uit een inventarisatie van de ondergrondse containers gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door achterstallig onderhoud.
 21. Toegangscontrole ondergrondse containers
  Bij het implementeren van het afvalbeleidsplan zijn er meerkosten gekomen, waaronder achterstallig onderhoud.
 22. GFT-cocons
  De GFT-Cocons zijn geplaatst. Het restantbudget kan ingezet worden voor het tekort bij de ondergrondse containers.
 23. Minicontainers restafval
  De minicontainers zijn uitgerold. Het restant kan worden gebruikt ter dekking van tekorten op andere investeringen van het afvalbeleidsplan. V.w.b. de toegangscontrole is gebleken dat er in 2020 teveel in rekening is gebracht, waardoor er nu sprake is van een voordeel.
 24. Ondergrondse containers rest hoogbouw
  Bij de implementatie van het afvalbeleidsplan is uit een inventarisatie van de ondergrondse containers gebleken dat er onder andere meer containers vervangen moeten worden door achterstallig onderhoud.