Financiële rapportage

Meerjarenramingen incl. mutaties

Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Begroting 2021 na mutatie Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
1 Bestuur en (overheids)participatie
Lasten -5.915.600 -1.635.338 -7.550.938 -740.159 -614.459 -574.459
Baten 1.144.200 0 1.144.200 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.771.400 -1.635.338 -6.406.738 -740.159 -614.459 -574.459
Stortingen -48.500 0 -48.500 0 0 0
Onttrekkingen 459.700 459.700 919.400 0 0 0
Mutaties reserves 411.200 459.700 870.900 0 0 0
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie -4.360.200 -1.175.638 -5.535.838 -740.159 -614.459 -574.459
13 Buiten programma's
Lasten -16.761.000 -1.410.300 -18.171.300 216.400 201.700 222.600
Baten 83.333.200 1.656.500 84.989.700 286.000 286.000 286.000
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 66.572.200 246.200 66.818.400 502.400 487.700 508.600
Stortingen -29.440.100 0 -29.440.100 0 0 0
Onttrekkingen 32.370.600 222.854 32.593.454 0 0 0
Mutaties reserves 2.930.500 222.854 3.153.354 0 0 0
Totaal 13 Buiten programma's 69.502.700 469.054 69.971.754 502.400 487.700 508.600
2 Veiligheid
Lasten -3.654.200 -96.300 -3.750.500 -64.800 -62.000 -7.100
Baten 1.232.400 255.000 1.487.400 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.421.800 158.700 -2.263.100 -64.800 -62.000 -7.100
Totaal 2 Veiligheid -2.421.800 158.700 -2.263.100 -64.800 -62.000 -7.100
3 Verkeer, vervoer en wegen
Lasten -9.079.500 -1.051.750 -10.131.250 -47.650 -221.450 -221.450
Baten 1.451.300 1.426.000 2.877.300 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.628.200 374.250 -7.253.950 -47.650 -221.450 -221.450
Stortingen -2.061.700 404.000 -1.657.700 991.100 165.900 165.900
Onttrekkingen 3.477.700 -236.700 3.241.000 -1.086.000 -260.800 -260.800
Mutaties reserves 1.416.000 167.300 1.583.300 -94.900 -94.900 -94.900
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen -6.212.200 541.550 -5.670.650 -142.550 -316.350 -316.350
4 Economische zaken
Lasten -2.332.800 -465.100 -2.797.900 62.400 62.400 62.400
Baten 1.406.200 -806.000 600.200 -29.200 -29.200 -29.200
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -926.600 -1.271.100 -2.197.700 33.200 33.200 33.200
Stortingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 160.900 160.900 321.800 0 0 0
Mutaties reserves 160.900 160.900 321.800 0 0 0
Totaal 4 Economische zaken -765.700 -1.110.200 -1.875.900 33.200 33.200 33.200
5 Onderwijs
Lasten -3.112.700 -1.410.807 -4.523.507 -239.700 -239.700 -239.700
Baten 1.748.200 1.174.307 2.922.507 3.200 3.200 3.200
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.364.500 -236.500 -1.601.000 -236.500 -236.500 -236.500
Totaal 5 Onderwijs -1.364.500 -236.500 -1.601.000 -236.500 -236.500 -236.500
6 Cultuur, sport en groen
Lasten -8.718.900 -176.300 -8.895.200 -10.500 -10.500 9.500
Baten 25.800 0 25.800 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -8.693.100 -176.300 -8.869.400 -10.500 -10.500 9.500
Stortingen -1.200.000 73.800 -1.126.200 73.800 73.800 73.800
Onttrekkingen 1.645.800 67.000 1.712.800 -28.800 -28.800 -28.800
Mutaties reserves 445.800 140.800 586.600 45.000 45.000 45.000
Totaal 6 Cultuur, sport en groen -8.247.300 -35.500 -8.282.800 34.500 34.500 54.500
7 Sociaal domein
Lasten -54.426.200 -1.834.666 -56.260.866 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779
Baten 13.458.400 163.700 13.622.100 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -40.967.800 -1.670.966 -42.638.766 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779
Onttrekkingen 205.300 55.300 260.600 0 0 0
Mutaties reserves 205.300 55.300 260.600 0 0 0
Totaal 7 Sociaal domein -40.762.500 -1.615.666 -42.378.166 -1.276.666 -1.268.779 -1.268.779
8 Gezondheid en duurzaamheid
Lasten -15.097.900 1.822.455 -13.275.445 -42.145 52.155 24.555
Baten 12.392.700 -1.442.700 10.950.000 -1.095.700 -437.900 -178.300
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.705.200 379.755 -2.325.445 -1.137.845 -385.745 -153.745
Stortingen -6.700.000 -2.700.000 -9.400.000 0 0 0
Onttrekkingen 9.626.600 1.916.000 11.542.600 984.100 232.000 0
Mutaties reserves 2.926.600 -784.000 2.142.600 984.100 232.000 0
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid 221.400 -404.245 -182.845 -153.745 -153.745 -153.745
9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
Lasten -25.661.400 -808.900 -26.470.300 451.700 331.600 331.600
Baten 17.790.800 847.100 18.637.900 0 0 0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.870.600 38.200 -7.832.400 451.700 331.600 331.600
Stortingen -693.600 0 -693.600 0 0 0
Onttrekkingen 1.770.900 939.800 2.710.700 213.000 0 0
Mutaties reserves 1.077.300 939.800 2.017.100 213.000 0 0
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk -6.793.300 978.000 -5.815.300 664.700 331.600 331.600