Uitgaven

1,01%

€ -1.686.000

1,01% Complete

Inkomsten

0,33%

€ 573.900

0,33% Complete

Saldo

21,27%

€ -1.112.100

Programma 5 Onderwijs

Uitgaven

1,01%

€ -1.686.000

1,01% Complete

Inkomsten

0,33%

€ 573.900

0,33% Complete

Saldo

21,27%

€ -1.112.100

Wat mag het kosten?

BN/ DP/ RB Begroting 2021 na wijziging Mutatie 2021 Mutatie 2022 Mutatie 2023 Mutatie 2024
Lasten
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.465.100
Indexering leerlingenvervoer -239.700 -239.700 -239.700 -239.700
SiSa Voorrangsbeleid uit Rijksbijdrage (AOB) BN -1.171.107
Totaal Lasten -1.410.807 -239.700 -239.700 -239.700
Baten
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 573.900
SiSa Voorrangsbeleid uit Rijksbijdrage (AOB) BN 1.171.107
Totaal Baten 1.171.107
Saldo diverse mutaties < € 25.000 3.200 3.200 3.200 3.200
Saldo van baten en lasten -236.500 -236.500 -236.500 -236.500
Totaal mutaties Onderwijs -236.500 -236.500 -236.500 -236.500