Investeringen

Investeringen

- = aframingen / + = bijramingen
Investeringen Totaal beschikbaar gesteld krediet Investeringen begin 2020 Bij- of af-raming 1e TURAP 2020 Geraamde uitgaven 2020 Werkelijke uitgaven 2020 Restant geraamde uitgaven 2020 Doorschui-ven naar 2021
Raadsinformatiesysteem 35.000 15.500 15.500 15.500
Aanpassen trouwzaal vergadertafels+stoelen 26.600 5.700 5.700 5.400 300
Aanpassen trouwzaal vergaderinstal.+encoder 38.600 32.400 6.000 38.400 37.500 900
subtotaal programma 1 Bestuur en participatie 100.200 53.600 6.000 59.600 42.900 16.700 0
Verv marmoleum brandweerkazerne 39.300 39.300 39.300 39.300
subtotaal programma 2 Veiligheid 39.300 39.300 0 39.300 0 39.300 0
Geluidswal Drievliet 297.200 281.700 281.700 244.200 37.500
Fietsverhardingen Rijksstraatweg 3.000 150.500 -150.500 0 0
Snelfietsroute F16 tracé Verenambachtseweg 2.200 63.800 -63.800 0 0
Fietshighway Lagendijk 405.100 359.100 359.100 400 358.700
Geluidswal `t Zand 383.400 362.600 362.600 328.100 34.500
VRI Verenambachtseweg 0 85.000 -85.000 0 0
VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg 65.700 48.200 17.500 65.700 65.700
VRI Industrieweg-Rotterdamseweg 67.500 0 67.500 67.500 67.500
VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg 159.600 159.600 159.600 159.600
Damwand Bilderdijklaan 053603 35.600 35.600 35.600 34.300 1.300
Snelfietsroute F15 IJsselmonde 1.347.600 367.600 319.200 686.800 46.200 640.600
Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate) -690.600 -55.000 -55.000 -55.000 0
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, bouw 1.437.800 0 0 56.600 -56.600
Gladheidsbestrijdingsfaciliteit, installaties 357.000 60.000 60.000 60.000
Vervangen brug De Gorzen 043601 41.900 1.900 1.900 1.900
Keerwand Donckse Bos 127.000 127.000 127.000 127.000
Openbare ruimte Sporthal PC Hooftstraat 584.300 577.700 577.700 577.700
Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 50.000 50.000 50.000 50.000
Rehabilitaties wegen 2.035.600 1.539.300 -104.900 1.434.400 43.300 1.391.100
Openbare verlichting 868.800 868.800 868.800 34.700 834.100
Vervangen zitbanken 2019 33.200 22.700 22.700 22.700
Verbeteren Verkeersveiligheid Ringdijk 395.000 385.300 385.300 2.800 382.500
Aanleggen dijktrap en voetpad Riederwerf 56.000 45.100 45.100 45.100
Parkeervoorziening plein Mr. Treubstraat 44.500 42.100 42.100 1.700 40.400
Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer 100.000 100.000 100.000 100.000
Keermuur Rijksstraatweg 81502 120.000 120.000 120.000 120.000
Keermuur Rijksstraatweg 81503 45.000 45.000 45.000 45.000
Geluidsscherm A15 1.050.000 0 1.050.000 1.050.000 1.050.000
Fietspad Verbindingsweg 150.000 0 150.000 150.000 150.000
Fietspad Verbindingsweg (bate) -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000
Parkeermanagementsysteem parkeergarage 40.000 0 40.000 40.000 40.000
Drainage/Suppletiegemalen 27.800 27.800 27.800 27.800
Vervangen beschoeiingen 2020 70.700 70.700 70.700 2.500 68.200
subtotaal programma 3 Verkeer, vervoer en wegen 9.635.900 5.942.100 1.165.000 7.107.100 739.800 6.367.300 0
Verhoging vloer loods De Gorzen 30.200 30.200 30.200 30.200
subtotaal programma 4 Economische zaken 30.200 30.200 0 30.200 0 30.200 0
Uitbreiding Schaepmanschool 540.000 540.000 540.000 540.000
Vervangende nieuwbouw Driemaster 1.937.500 1.065.600 -865.600 200.000 200.000 865.600
Nieuwbouw CBS De Fontein 508.000 508.000 508.000 508.000
Nw.bouw Gemini bouwkundig 17.178.500 1.255.100 -780.000 475.100 90.500 384.600 780.000
subtotaal programma 5 Onderwijs 20.164.000 3.368.700 -1.645.600 1.723.100 90.500 1.632.600 1.645.600
Bereikbaarheid Reijerpark voor fietsers en voetgangers 391.300 0 15.000 15.000 3.300 11.700
Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek 50.000 0 50.000 50.000 50.000
Bouw sporthal PC Hoofstraat bouw 3.575.200 0 0 0
Bouw sporthal PC Hoofstraat installatie 846.000 0 0 0
Bouw sporthal PC Hoofstraat inrichting 282.000 0 0 0
Bouw Sportzaal Gemini bouw 2.108.100 213.000 -100.000 113.000 42.300 70.700 100.000
Bouw Sportzaal Gemini installatie 504.000 0 0 7.600 -7.600
Bouw Sportzaal Gemini inrichting 168.000 0 0 0
Buitensportaccommodatie Reijerpark terrein 1.354.500 0 0 0
Buitensportacc. Reijerpark toplaag 132.000 14.800 -14.800 0 0
Toplaag kunstgras SV Slikkerveer Reyerpark 410.000 231.800 178.200 410.000 15.700 394.300
Sportpark RK ondergrond en inrichting terrein 4.220.000 5.229.400 -1.155.000 4.074.400 222.500 3.851.900
Sportpark Ridderkerk toplaag velden 900.000 495.000 355.000 850.000 850.000
Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk 650.000 0 195.000 195.000 195.000 455.000
Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte 150.000 0 150.000 150.000 150.000
Buurtsport Driehoek Zand 2020 30.200 30.200 -30.200 0 0 30.200
Skateboardbaan Vlietlaan 31.000 31.000 31.000 31.000
Skateboardbaan Sportlaan 87.100 87.100 87.100 87.100
Kunstgrasondergronden speelterreinen 335.900 335.900 335.900 335.900
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 151.400 151.400 151.400 151.400
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 179.700 179.700 179.700 6.700 173.000
Aanschaf speeltoestellen 2020 147.000 147.000 147.000 18.300 128.700
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen 16.703.400 7.146.300 -356.800 6.789.500 316.400 6.473.100 585.200
Minicontainers papier 376.000 36.400 36.400 3.600 32.800
Ondergrondse containers papier 336.000 286.600 286.600 286.600
Toegangscontrole ondergrondse containers 120.000 86.200 86.200 86.200
GFT-cocons 634.000 200.500 200.500 800 199.700
Toegangscontrole GFT-cocons 317.000 25.200 25.200 -18.000 43.200
Minicontainers restafval 376.000 34.500 34.500 3.600 30.900
Ondergrondse containers rest hoogbouw 192.000 142.600 142.600 142.600
Energiesysteem gemaal P01 40.000 18.300 18.300 18.300
Gemalen mechanisch 65.000 65.000 65.000 1.300 63.700
Gemalen elektrisch 23.000 123.000 100.000 223.000 223.000
Uitbreiding begraafplaats 402.200 353.800 353.800 7.500 346.300
Ruimen graven 122.700 122.700 122.700 122.700
Vervangen Columbarium1986 Vredehof 53.900 23.200 23.200 23.200
Aanpassingen rouwcentrum, bouwkundig 356.900 20.000 20.000 11.800 8.200
Aanpassingen rouwcentrum, inrichting+verlichting 82.100 4.600 4.600 5.600 -1.000
Aanpassingen rouwcentrum, sanitair+buitenruimte 69.400 10.000 10.000 10.000
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid 3.566.200 1.552.600 100.000 1.652.600 16.200 1.636.400 0
Realisatie Waalvisie 393.400 226.700 226.700 26.300 200.400
Realisatie Waalvisie (bate) -225.500 -58.800 -58.800 -58.800
Waalvisie De Nes 267.800 0 0 0
Waalvisie De Nes (bate) -163.500 -163.500 -163.500 -163.500
subtotaal programma 9 Ruimtelijk ontwikkeling,wonen en maatschappelijk vastgoed 272.200 4.400 0 4.400 26.300 -21.900 0
Totaal 50.511.400 18.137.200 -731.400 17.405.800 1.232.100 16.173.700 2.230.800