Beheer op orde Vastgoed

Beheer op orde Vastgoed

- = nadeel / + = voordeel
L = lasten / B = baten / L/B = saldo van lasten en baten
Programma 2 Veiligheid
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Mutatie beheer op orde vastgoed L 2.000 2.000 2.000 2.000
Totaal programma 2 2.000 2.000 2.000 2.000
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
2.1 Verkeer en vervoer
Mutatie beheer op orde vastgoed L 500 500 500 500
Totaal programma 3 500 500 500 500
Programma 4 Economische zaken
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Mutatie beheer op orde vastgoed L 53.000 53.000 53.000 13.500
Mutatie beheer op orde vastgoed B -50.600 -31.600 -31.600 -31.600
0.8 Overige lasten en baten
Mutatie beheer op orde vastgoed L -59.300 -59.300 -59.300 -59.300
Mutatie beheer op orde vastgoed B 59.300 59.300 59.300 59.300
Totaal programma 4 2.400 21.400 21.400 -18.100
Programma 5 Onderwijs
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
4.1 Openbaar basisonderwijs
Mutatie beheer op orde vastgoed L 29.300 29.300 29.300 29.300
Totaal programma 5 29.300 29.300 29.300 29.300
Programma 6 Cultuur, sport en groen
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Mutatie beheer op orde vastgoed L 15.700 15.700 15.700 15.700
Totaal programma 6 15.700 15.700 15.700 15.700
Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
8.1 Ruimtelijke ordening
Mutatie beheer op orde vastgoed L 2.800 2.800 2.800 2.800
Mutatie beheer op orde vastgoed B -4.800 -4.800 -4.800 -4.800
Totaal programma 8 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Mutatie beheer op orde vastgoed L 40.900 40.900 40.900 40.900
4.2 Onderwijshuisvesting
Mutatie beheer op orde vastgoed L -22.700 -22.700 -22.700 -22.700
5.2 Sportaccommodaties
Mutatie beheer op orde vastgoed L -11.700 -8.400 -8.900 -8.900
Mutatie beheer op orde vastgoed B 14.600 14.600 14.600 14.600
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Mutatie beheer op orde vastgoed L 1.700 1.700 1.700 1.700
Totaal programma 9 22.800 26.100 25.600 25.600
Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten
Toelichting L/B 2020 2021 2022 2023
0.8 Overige baten en lasten
Mutatie beheer op orde vastgoed L -1.600 -2.000 -1.500 -2.000
Mutatie beheer op orde vastgoed B -5.100 -6.000 -6.000 -6.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Toerekening personeelskosten aan taakvelden. L
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten -6.700 -8.000 -7.500 -8.000
Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s 64.000 85.000 85.000 45.000