5. Collegeprogramma

5. Collegeprogramma

In 2018 hebben wij het Collegeprogramma opgesteld. Dit collegeprogramma kenmerkt zich door ambities op verschillende beleidsterreinen, waarbij het financieel uitgangspunt is: ”eerst plan, dan geld”. Dit heeft geresulteerd verschillende posten die financieel zijn onderbouwd en in de begroting zijn opgenomen. Andere posten zijn pro memorie opgenomen in het collegeprogramma, omdat het daarvoor nog niet mogelijk was om deze financieel te onderbouwen. Inmiddels zijn alle pro memorie posten ingevuld. In onderstaand overzicht geven we per onderwerp de geraamde budgetten weer. Enkele onderwerpen uit het collegeprogramma vragen om investeringen. De benodigde voorbereidings- en/of investeringskredieten zijn opgenomen in hoofdstuk 7 Strategische investeringsagenda.

Collegeprogramma

Omschrijving Begroting 2021 - 2024
2021 2022 2023 2024
Zwembad toegangscontrole Onderdeel van Sport Service Riderkerk bij nieuw beleid
Camerahandhaving urgente locaties (vrachtwagen parkeren) -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
Groenvisie, aanschaf / vervanging groen -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Onderhoudsniveau openbaar groen -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Uitbreiding Ridderkerkpas binnen bestaand budget
Aanpak eenzaamheid* -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
Mantelzorg-respijtzorg* -9.500 -9.500 -9.500 -9.500
Vrijwilligers* -71.000 -71.000 -71.000 -71.000
Jongeren een volwaardige plek in de samenleving + VET* -69.000 -69.000 -69.000 -69.000
Uitvoering aanpak bewustwording dementie -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Transformatie Centrum Oost en ontwikkelen PC Hooftstraat -75.000
Totaal Collegeprogramma -863.500 -788.500 -788.500 -788.500
* Uitvoering door Facet overeenkomstig de afspraken over sociaal beheer en de heroriëntatie van producten.